ï»?!DOCTYPE html> 仪表会展中心_仪表行业展会_仪表行业展会会议_仪表¾|?/title> <meta content="仪表¾|‘会展栏目äؓòq¿å¤§ä»ªè¡¨ä¼ä¸šæä¾›ä¸“业的展会、会议、论坛资讯信息,以及发布˜q‘期相关展会、会议论坛信息,是众多äÈA表企业之间相互沟通的信息桥梁ã€? name="description" /> <meta content="五分彩怎么玩法介绍,韩国五分彩靠谱吗,五分彩万位公式" name="Keywords" /> <link rel="stylesheet" href="/css/exhibition2016.css" type="text/css" /> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "http://#/hm.js?fe76d250fc45bcdfc9267a4f6348f8d8"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <script src="https://public.mtnets.com/Plugins/jQuery/1.11.3/jquery.min.js"></script> <script> jQuery(function(){ var adv = '<i style="position:absolute;left:0;bottom:0;z-index:9;width:24px;height:12px;background:url(https://public.mtnets.com/Images/public/adv.png) no-repeat;"></i>'; jQuery(".advs").css("position","relative").css("display","block"); jQuery(".advs").find("img").css("display","block"); jQuery(".advs").append(adv); }); </script> <script type="text/javascript" src="/js/jquery.min.js"></script> <script src="/js/jQselect.js" type="text/javascript"></script> <script src="/js/json2.js" type="text/javascript"></script> <script src="/js/jtips.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript" src="/js/newSelect2015.js"></script> <script type="text/javascript" src="/js/calendarNew.js"></script> <script type="text/javascript" src="/js/jsHashtable.js"></script> <script type="text/javascript" src="/js/jsLibrary201411.js"></script> <script type="text/javascript" src="/JS/My97DatePicker/WdatePicker.js"></script> <link href="/JS/My97DatePicker/skin/WdatePicker.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <script type="text/javascript" src="/js/Tony_Tab2016.js"></script> <script type="text/javascript" src="/js/dialog.js"></script> <script type="text/javascript" src="/js/Index.js"></script> <script type="text/javascript" src="/js/IndexLogin.js"></script> <script type="text/javascript" src="/ajax/common.ashx"></script> <script type="text/javascript" src="/ajax/Industry.Vivian,Industry.ashx"></script> <script type="text/javascript"> function selecteds(idName,biggestObj,bigObj,topObj,smallObj,selected){ var oSel = document.getElementById(idName); var aDd = oSel.getElementsByTagName(biggestObj); var aUl = oSel.getElementsByTagName(bigObj); var aH3 = oSel.getElementsByTagName(topObj); for(var i=0;i<aDd.length;i++){ aDd[i].index = i; aDd[i].onclick = function(ev){ var ev = ev || window.event; var This = this; for(var i=0;i<aUl.length;i++){ aUl[i].style.display = 'none'; } aUl[this.index].style.display = 'block'; document.onclick = function(){ aUl[This.index].style.display = 'none'; }; ev.cancelBubble = true; }; } for(var i=0;i<aUl.length;i++){ aUl[i].index = i; (function(ul){ var aLi = ul.getElementsByTagName(smallObj); for(var i=0;i<aLi.length;i++){ aLi[i].onmouseover = function(){ this.className = 'selected'; }; aLi[i].onmouseout = function(){ this.className = ''; }; aLi[i].onclick = function(ev){ var ev = ev || window.event; aH3[this.parentNode.index].innerHTML = this.innerHTML; document.getElementById("select"+(this.parentNode.index+1)+"Hid").value=this.value; getcity(this.value); ev.cancelBubble = true; this.parentNode.style.display = 'none'; }; } })(aUl[i]); } } function divSelect(topObj,botObj,hidValue) { document.getElementById(topObj).onclick = function(ev) { var ev = ev || window.event; var This = this; var aaa = document.getElementById(botObj); aaa.style.display = 'block'; document.onclick = function() { aaa.style.display = 'none'; }; ev.cancelBubble = true; }; // } var oSel = document.getElementById(botObj); var aUl = oSel.getElementsByTagName("ul"); for (var i = 0; i < aUl.length; i++) { aUl[i].index = i; (function(ul) { var aLi = ul.getElementsByTagName("li"); for (var i = 0; i < aLi.length; i++) { aLi[i].onmouseover = function() { this.className = 'selected'; }; aLi[i].onmouseout = function() { this.className = ''; }; aLi[i].onclick = function(ev) { var ev = ev || window.event; document.getElementById(topObj).innerHTML = this.innerHTML; ev.cancelBubble = true; var aaa = document.getElementById(botObj); aaa.style.display = 'none'; document.getElementById(hidValue).value=this.value; }; } })(aUl[i]); } } </script> <script> function reurl(url){ location.href=url; } </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <iframe src="/default.aspx?head-exhi" allowtransparency="true" width="100%" height="38" scrolling="no" frameborder="0" ></iframe> <div class="adPosition"> <ul> <li><a href="http://www.qxoyos.live/AdvertisInfo_PageView.aspx?ID=6975" class="advs" target="_blank" title="½W?0届多国äÈA器äÈA表展" rel="nofollow"><img src='http://img70.ybzhan.cn/6/20190326/636892145707647927944.gif' alt="½W?0届多国äÈA器äÈA表展" title="½W?0届多国äÈA器äÈA表展" border="0" width="1100" height="100"/> </a> </li> <br class="clear" /> </ul> <br class="clear" /> </div> <div class="top"> <a href="/" class="logo"><img src="/images/exhibition2016/exhi_logo.png" /></a> <div class="search"> <input id="keys" class="searchText" type="text" onfocus="javascript:if(document.getElementById("keys").value == "误‚¾“入关键词搜烦")document.getElementById("keys").value = "";" onblur="javascript:if(document.getElementById("keys").value == "")document.getElementById("keys").value = "误‚¾“入关键词搜烦"" value="误‚¾“入关键词搜烦" /> <div class="beginTime"> <div id="beginTimeTop" class="beginTimeTop" onclick="WdatePicker({minDate:'%y-%M-%d'});"> 开始时é—? </div> </div> <div class="endTime"> <div id="endTimeTop" class="endTimeTop" onclick="WdatePicker({minDate:'%y-%M-%d'});"> ¾l“束旉™—´ </div> </div> <div id="industry" class="industry"> <div id="industryTop" class="industryTop"> 选择行业 </div> <input type="hidden" id="industryHid" value="0" /> <div id="industryBot" class="industryBot" style="display: none;"> <ul> <li value="0"><a>选择行业</a></li> <li value="3991" ><a>‹¹é‡ä»ªè¡¨</a></li><li value="3993" ><a>温度仪表</a></li><li value="3990" ><a>‹¹‹é‡/计量</a></li><li value="3985" ><a>分析‹‚€‹¹?/a></li><li value="6832" ><a>数显仪表</a></li><li value="3996" ><a>压力仪表</a></li><li value="3994" ><a>æ¶?物位仪表</a></li><li value="3992" ><a>泵阀</a></li><li value="3989" ><a>电工仪表</a></li><li value="20972" ><a>生命¿U‘学仪器</a></li><li value="3986" ><a>实验仪器</a></li><li value="3978" ><a>校验仪表</a></li><li value="6371" ><a>¾pȝ»Ÿé›†æˆåŠå·¥æŽ?/a></li><li value="20866" ><a>机械讑֤‡</a></li><li value="3964" ><a>电子元器ä»?/a></li><li value="3965" ><a>专用仪表</a></li><li value="3982" ><a>仪表上游</a></li><li value="6300" ><a>仪表下游</a></li><li value="20714" ><a>机器äº?/a></li><li value="20853" ><a>二手讑֤‡</a></li><li value="20772" ><a>云计½Ž?/a></li> </ul> </div> </div> <script type="text/javascript"> divSelect('industryTop','industryBot','industryHid'); </script> <div class="erea"> <div id="ereaTop" class="ereaTop"> 地区 </div> <input type="hidden" id="ereaHid" value="0" /> <div id="ereaBot" class="ereaBot" style="display: none;"> <ul> <li value="0"><a>地区</a></li> <li value="1" >安徽</li><li value="2" >北京</li><li value="3" >¼›å¾</li><li value="4" >甘肃</li><li value="5" >òq¿ä¸œ</li><li value="6" >òq¿è¥¿</li><li value="7" >贵州</li><li value="8" >‹¹·å—</li><li value="9" >沛_Œ—</li><li value="10" >沛_—</li><li value="11" >黑龙æ±?/li><li value="12" >湖北</li><li value="13" >湖南</li><li value="14" >吉林</li><li value="15" >江苏</li><li value="16" >江西</li><li value="17" >辽宁</li><li value="18" >内蒙å?/li><li value="19" >宁夏</li><li value="20" >青æ“v</li><li value="21" >å±×ƒ¸œ</li><li value="22" >å±Þp¥¿</li><li value="23" >陕西</li><li value="24" >上æ“v</li><li value="25" >四川</li><li value="26" >天æÓ|</li><li value="27" >新疆</li><li value="28" >西藏</li><li value="29" >云南</li><li value="30" >‹¹™æ±Ÿ</li><li value="31" >重庆</li><li value="32" >香港</li><li value="33" >澳门</li><li value="34" >台湾</li><li value="35" >国外</li> </ul> </div> </div> <script type="text/javascript"> divSelect('ereaTop','ereaBot','ereaHid'); </script> <script type="text/javascript"> function btnSearch() { var k=document.getElementById("keys").value.replace(/^\s\s*/, '').replace(/\s\s*$/, ''); if(k=="误‚¾“入关键词搜烦") { k=""; } var bt=document.getElementById("beginTimeTop").innerText;//开始时é—? if(bt.replace(/^\s\s*/, '').replace(/\s\s*$/, '')=="开始时é—?) { bt="1900-01-01"; } var et=document.getElementById("endTimeTop").innerText;//¾l“束旉™—´ if(et.replace(/^\s\s*/, '').replace(/\s\s*$/, '')=="¾l“束旉™—´") { et="2090-12-31"; } var industry=document.getElementById("industryHid").value;//行业 var erea =document.getElementById("ereaHid").value;//地区 var strUrl="/exhinew/t0/list_p1"; //if(bt!="") //{ strUrl+="_bt"+bt; //} //if(et!="") //{ strUrl+="_et"+et; //} //if(industry!="0") //{ strUrl+="_ch"+industry; //} //if(erea!="0") //{ strUrl+="_pid"+erea; //} strUrl+="_cid0"; if(k!="") { strUrl+="_k"+k; } window.open(strUrl+".html"); } </script> <button type="button" onclick="btnSearch();"></button> </div> </div> <br class="clear"> <div class="nav"> <p> <a class="home" href="http://www.qxoyos.live/exhibition/" target="_blank">首页</a> <a href="http://www.qxoyos.live/exhibition/t0/list.html" target="_blank">最˜q‘å¼€å±?/a> <a href="http://www.qxoyos.live/exhi_news/t162/list.html" target="_blank">会展预告</a> <a href="http://www.qxoyos.live/Exhi_news/T3/list.html" target="_blank">现场报道</a> <a href="http://www.qxoyos.live/picture/t2/list.html" target="_blank">会展回顾</a> <a href="http://www.qxoyos.live/topics/t1/list.html" target="_blank">会展专题</a> <a href="http://www.qxoyos.live/video/t5/list.html" target="_blank">会展视频</a> <a href="http://www.qxoyos.live/meeting/t0/list_p1.html" target="_blank">会议论坛</a> </p> <ul> <li>2019展会信息攉™›†ä¸­ï¼Œå›½å†…外展会合作,òq¿å‘Šå’¨è¯¢QQåQ?31350588åQŒç”µè¯ï¼š0571-87759945åQŒè”¾pÖMhåQšä½•å…ˆç”ŸåQŒé‚®½Ž±ï¼šybzhan@qq.comåQŒä¼ çœŸï¼š0571-87756393</li> </ul> </div> <div class="main"> <div class="mainLeft"> <div style="width:361px;"> <div id="focus" class="flash"> <ul> <li><a href="http://www.qxoyos.live/AdvertisInfo_PageView.aspx?ID=6980" class="advs" target="_blank" title="中国城镇水展" rel="nofollow"><img src='http://img47.ybzhan.cn/6/20181101/636766823718313539604.gif' alt="中国城镇水展" title="中国城镇水展" border="0" width="362" height="270"/> </a> </li> <li><a href="http://www.qxoyos.live/AdvertisInfo_PageView.aspx?ID=13905" class="advs" target="_blank" title="" rel="nofollow"><img src='http://img70.ybzhan.cn/6/20190606/636954301443650785448.gif' alt="" title="" border="0" width="362" height="270"/> </a> </li> <li><a href="http://www.qxoyos.live/AdvertisInfo_PageView.aspx?ID=6974" class="advs" target="_blank" title="½W¬åä¸ƒå±Šä¸­å›½å—京¿U‘学仪器及实验室装备展览ä¼? rel="nofollow"><img src='http://img71.ybzhan.cn/6/20191011/637063849196918305337.jpg' alt="½W¬åä¸ƒå±Šä¸­å›½å—京¿U‘学仪器及实验室装备展览ä¼? title="½W¬åä¸ƒå±Šä¸­å›½å—京¿U‘学仪器及实验室装备展览ä¼? border="0" width="362" height="270"/> </a> </li> <li><a href="http://www.qxoyos.live/AdvertisInfo_PageView.aspx?ID=7397" class="advs" target="_blank" title="2020上æ“v国际工业自动化及工业机器人展览会" rel="nofollow"><img src='http://img68.ybzhan.cn/6/20190430/636922117302028498419.jpg' alt="2020上æ“v国际工业自动化及工业机器人展览会" title="2020上æ“v国际工业自动化及工业机器人展览会" border="0" width="362" height="270"/> </a> </li> <li><a href="http://www.qxoyos.live/AdvertisInfo_PageView.aspx?ID=6983" class="advs" target="_blank" title="2020 武汉国际电子元器件、材料及生äñ”讑֤‡å±•è§ˆä¼? rel="nofollow"><img src='http://img68.ybzhan.cn/6/20190527/636945535021257489942.jpg' alt="2020 武汉国际电子元器件、材料及生äñ”讑֤‡å±•è§ˆä¼? title="2020 武汉国际电子元器件、材料及生äñ”讑֤‡å±•è§ˆä¼? border="0" width="362" height="270"/> </a> </li> </ul> </div> </div> <script type="text/javascript"> $(function() { $('#focus').slideFocus(); }); </script> <div class="leftNews"> <!--<ul> <li class="hot"> <h3><a href="http://www.qxoyos.live/AdvertisInfo_PageView.aspx?ID=7316" rel="nofollow">2020½W¬äºŒå±Šä¸­å›½ï¼ˆæ­¦æ±‰åQ‰æ°´åŠ¡å‘展技术博览会</a></h3> <span>2020½W¬äºŒå±ŠåŽä¸­å…­çœåŸŽé•‡ä¾›æ°´æŽ’水发展高峰论坛曁新技术、新讑֤‡åšè§ˆä¼šå®šäº?æœ?日一11日在武汉国际会展中心隆重举行åQŒåŒæœŸä‹DåŠ?020湖北省城镇供水排水协会年会、武汉市水务集团有限公司供应商签¾U¦å¤§ä¼?/span> </li> <li> <a href="http://www.qxoyos.live/AdvertisInfo_PageView.aspx?ID=6968" rel="nofollow">½W¬ä¸ƒå±Šå—京国际化工技术与装备展览ä¼?/a> </li> <li> <a href="http://www.qxoyos.live/AdvertisInfo_PageView.aspx?ID=7317" rel="nofollow">深圳国际分析仪器¿U‘技创新博览ä¼?/a> </li> </ul>--> <ul id="leftNews"> <li> <a href="http://www.qxoyos.live/AdvertisInfo_PageView.aspx?ID=7316" rel="nofollow" target="_blank">2020½W¬äºŒå±Šä¸­å›½ï¼ˆæ­¦æ±‰åQ‰æ°´åŠ¡å‘展技术博览会</a> <h3><a href="http://www.qxoyos.live/AdvertisInfo_PageView.aspx?ID=7316" rel="nofollow" target="_blank">2020½W¬äºŒå±Šä¸­å›½ï¼ˆæ­¦æ±‰åQ‰æ°´åŠ¡å‘展技术博览会</a></h3> <span>2020½W¬äºŒå±ŠåŽä¸­å…­çœåŸŽé•‡ä¾›æ°´æŽ’水发展高峰论坛曁新技术、新讑֤‡åšè§ˆä¼šå®šäº?æœ?日一11日在武汉国际会展中心隆重举行åQŒåŒæœŸä‹DåŠ?020湖北省城镇供水排水协会年会、武汉市水务集团有限公司供应商签¾U¦å¤§ä¼?/span> </li> <li> <a href="http://www.qxoyos.live/AdvertisInfo_PageView.aspx?ID=6968" rel="nofollow" target="_blank">½W¬ä¸ƒå±Šå—京国际化工技术与装备展览ä¼?/a> <h3><a href="http://www.qxoyos.live/AdvertisInfo_PageView.aspx?ID=6968" rel="nofollow" target="_blank">½W¬ä¸ƒå±Šå—京国际化工技术与装备展览ä¼?/a></h3> <span>化工是我国的重要基础性äñ”业,也是全国众多省市的支æŸ×ƒñ”业。随着国家新环保安全政½{–的实施åQŒåŒ–学工业进入全面äñ”业è{型升¾U§çš„关键期,以新技术、新工艺、新装备攚w€ ä¼ ¾lŸåŒ–学工业,淘汰落后技术装备、工艺和产能åQŒæŽ¨åŠ¨äñ”业整体高质量发展</span> </li> <li> <a href="http://www.qxoyos.live/AdvertisInfo_PageView.aspx?ID=7317" rel="nofollow" target="_blank">深圳国际分析仪器¿U‘技创新博览ä¼?/a> <h3><a href="http://www.qxoyos.live/AdvertisInfo_PageView.aspx?ID=7317" rel="nofollow" target="_blank">深圳国际分析仪器¿U‘技创新博览ä¼?/a></h3> <span>本次展览会是一个äؓ专业用户åQŒç ”½I¶äh员,工程师,学者以及来自世界各地的相关专业人士åQŒæä¾›ä¸€ä¸ªå±•½CÞZ»–们在分析仪器研究成果的åã^台ã€?/span> </li> </ul> <script> function hover1(obj1) { var oUl = document.getElementById(obj1); var aLi = oUl.getElementsByTagName("li"); aLi[0].className = "hover"; for (i = 0; i < aLi.length; i++) { aLi[i].onmouseover = function() { for (var i = 0; i < aLi.length; i++) { aLi[i].className = ""; } this.className = "hover"; } } } hover1("leftNews","li"); </script> </div> </div> <div class="mainCenter"> <div class="newExhiTop"> <h3><a href="/exhibition/T0/list.html" target="_blank">最˜q‘会å±?/a></h3> <a class="more" href="/exhibition/T0/list.html" target="_blank">更多</a> </div> <ul> <li class="new"> <h3><a href="/exhibition/detail/1324.html" target="_blank">2019深圳国际全触与显½Cºå±•</a></h3> <p><strong>åœ?nbsp; ç‚¹ï¼š</strong>深圳å¸?/p> <p><strong>开展时é—ß_¼š</strong>2019-11-21</p> <p><strong>ä¸?åŠ?方:</strong> 上æ“v励扩展览有限公司 </p> </li> <li><a href="/exhibition/detail/1381.html" target="_blank">2019½W¬äº”届中国äÍ沂国际塑料äñ”业博览会</a></li> <li><a href="/exhibition/detail/1316.html" target="_blank">½W?0届中国国际测量控制与仪器仪表展览会(MICONEX2019åQ?/a></li> <li><a href="/exhibition/detail/1348.html" target="_blank">2019上æ“v国际供热技术展览会邀请函</a></li> <li><a href="/exhibition/detail/1408.html" target="_blank">½W¬åå››å±Šä¸­å›½åŸŽé•‡æ°´åŠ¡å‘展国际研讨会与新技术设备博览会</a></li> <li><a href="/exhibition/detail/1327.html" target="_blank">2019½W¬ä¸‰å±Šæ­¦æ±‰å›½é™…æ܇阀、管道及水处理展览会</a></li> <li><a href="/exhibition/detail/1354.html" target="_blank">2019½W¬å…­å±Šä¸­å›½éƒ‘州环保展</a></li> <li><a href="/exhibition/detail/1363.html" target="_blank">2019½W¬ä¸‰å±Šæ­¦æ±‰çŒæŽ’技术展</a></li> <li><a href="/exhibition/detail/1362.html" target="_blank">2019中国åQˆå¹¿å·žï¼‰å›½é™…机器人、智能装备及刉™€ æŠ€æœ¯å±•è§ˆä¼š</a></li> <li><a href="/exhibition/detail/1375.html" target="_blank">2019½W¬å››å±Šå¹¿å·žå›½é™…智能穿戴设备展览会</a></li> <li><a href="/exhibition/detail/1378.html" target="_blank">2019½W¬å››å±Šä¸­å›½å›½é™…äh工智能äñ”业展</a></li> <li><a href="/exhibition/detail/1337.html" target="_blank">2019½W¬ä¸ƒå±Šä¸­å›½ï¼ˆä¸Šæ“våQ‰å›½é™…蒸发及¾l“晶技术设备展览会</a></li> </ul> </div> <div class="mainRight"> <h3><a href=""><font>品牌</font>会展</a></h3> <ul> <li> <a href="http://www.qxoyos.live/AdvertisInfo_PageView.aspx?ID=7244" class="advs" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://img68.ybzhan.cn/6/20190927/637051906935228201355.gif" alt="½W¬åå››å±Šä¸­å›½åŸŽé•‡æ°´åŠ¡å‘展国际研讨会与新技术设备博览会" /></a> <span><a href="http://www.qxoyos.live/AdvertisInfo_PageView.aspx?ID=7244" rel="nofollow" target="_blank">½W¬åå››å±Šä¸­å›½åŸŽé•‡æ°´åŠ¡å‘展国际</a></span> <p>旉™—´åQ?1æœ?6-11æœ?7</p> <p>地点åQšè‹å·žå›½é™…博览中å¿?/p> </li> <li> <a href="http://www.qxoyos.live/AdvertisInfo_PageView.aspx?ID=7318" class="advs" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://img49.ybzhan.cn/6/20181107/636772051614034264335.jpg" alt="2019中国材料大会" /></a> <span><a href="http://www.qxoyos.live/AdvertisInfo_PageView.aspx?ID=7318" rel="nofollow" target="_blank">2019中国材料大会</a></span> <p>旉™—´åQ?æœ?0-15æ—?/p> <p>地点åQšå››å·?成都å¸?/p> </li> <li> <a href="http://www.qxoyos.live/AdvertisInfo_PageView.aspx?ID=7320" class="advs" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://img71.ybzhan.cn/6/20190327/636893008049529254469.jpg" alt="" /></a> <span><a href="http://www.qxoyos.live/AdvertisInfo_PageView.aspx?ID=7320" rel="nofollow" target="_blank">2019(½W¬å…«å±?国际桥梁与隧道技</a></span> <p>旉™—´åQ?019(½W¬å…«å±?国际桥梁与隧道技术大ä¼?/p> <p>地点åQšä¸­å›?#183;上æ“v</p> </li> <li> <a href="http://www.qxoyos.live/AdvertisInfo_PageView.aspx?ID=11184" class="advs" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://img48.ybzhan.cn/6/20181019/636755643102824872751.jpg" alt="2019åQˆç¬¬ä¸ƒå±ŠåQ‰å…ˆ˜q›åˆ¶é€ ä¸šå¤§ä¼š" /></a> <span><a href="http://www.qxoyos.live/AdvertisInfo_PageView.aspx?ID=11184" rel="nofollow" target="_blank">2019åQˆç¬¬ä¸ƒå±ŠåQ‰å…ˆ˜q›åˆ¶é€ ä¸šå¤§ä¼š</a></span> <p>旉™—´åQ?019òq?æœ?5-26æ—?/p> <p>地点åQšä¸­å›?上æ“v</p> </li> </ul> </div> </div> <br class="clear"> <div class="adPosition"> <ul> <li> <a href="http://www.qxoyos.live/AdvertisInfo_PageView.aspx?ID=6981" class="advs" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://img71.ybzhan.cn/6/20191009/637062238618979688250.gif" alt="½W¬ä¸‰å±Šå›½é™…(重庆åQ‰å·¥ä¸šæ°´å¤„理 废气æ²È†æŠ€æœ¯å±•è§ˆä¼š" /></a> </li> <li> <a href="http://www.qxoyos.live/AdvertisInfo_PageView.aspx?ID=7078" class="advs" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://img68.ybzhan.cn/6/20190507/636928232571487382314.gif" alt="2019上æ“v国际电力电工å±?" /></a> </li> <li> <a href="http://www.qxoyos.live/AdvertisInfo_PageView.aspx?ID=6967" class="advs" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://img69.ybzhan.cn/6/20190701/636975762140944641630.gif" alt="2020北京¿U‘äÈAå±? /></a> </li> <li> <a href="http://www.qxoyos.live/AdvertisInfo_PageView.aspx?ID=7010" class="advs" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://img71.ybzhan.cn/6/20191022/637073596202150668932.png" alt="½W?2届郑州国际工业自动化及äÈA器äÈA表展览会" /></a> </li> <li> <a href="http://www.qxoyos.live/AdvertisInfo_PageView.aspx?ID=6982" class="advs" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://img71.ybzhan.cn/6/20190521/636940525043122930785.gif" alt="首届中国环博会成都展" /></a> </li> <li> <a href="http://www.qxoyos.live/AdvertisInfo_PageView.aspx?ID=7007" class="advs" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://img71.ybzhan.cn/6/20190610/636957566758469835661.jpg" alt="2020½W¬å…«å±Šä¸Š‹¹·å›½é™…分析测试技术、环境试验设备展览会" /></a> </li> <li> <a href="http://www.qxoyos.live/AdvertisInfo_PageView.aspx?ID=7028" class="advs" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://img68.ybzhan.cn/6/20190806/637006821872314905847.gif" alt="2019北京水展" /></a> </li> <li> <a href="http://www.qxoyos.live/AdvertisInfo_PageView.aspx?ID=7319" class="advs" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://img68.ybzhan.cn/6/20190927/637052015004654889176.png" alt="½W¬åå››å±Šä¸­å›½åŸŽé•‡æ°´åŠ¡å‘展国际研讨会与新技术设备博览会" /></a> </li> <li> <a href="http://www.qxoyos.live/AdvertisInfo_PageView.aspx?ID=7086" class="advs" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://img71.ybzhan.cn/6/20190918/637044139817980121570.jpg" alt="2020½W¬äºŒå±Šä¸­å›?雄安)国际生态环保äñ”业博览会" /></a> </li> <li> <a href="http://www.qxoyos.live/AdvertisInfo_PageView.aspx?ID=7009" class="advs" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://img71.ybzhan.cn/6/20191009/637062186186899072106.jpg" alt="½W¬äºŒåä¸‰å±Šä¸­å›½å›½é™…智能工业自动化åQˆæµŽå—)展览ä¼? /></a> </li> </ul> <br class="clear"> </div> <div class="exhi"> <div class="exhiLeft"> <div class="exhiTop"> <p id="exhiTop"><a id="recom" class="active" href="/exhibition/t0/list.html" target="_blank">推荐会展</a><a>11æœ?/a><a>12æœ?/a><a>1æœ?/a><a>2æœ?/a><a>3æœ?/a><a>4æœ?/a><a>5æœ?/a><a>6æœ?/a><a>7æœ?/a><a>8æœ?/a><a>9æœ?/a><a>10æœ?/a></p> </div> <div id="exhibitions0" class="exhibitions" style="display:block"> <ul id="exhiList0" class="exhiList"> <li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1316.html" title="$item.CompanyName" target="_blank"><img src="http://img68.ybzhan.cn/3/20190326/636892154680806216324.gif" alt="$item.CompanyName"/></a><span><a href="/exhibition/detail/1316.html" title="½W?0届中国国际测量控制与仪器仪表展览会(MICONEX2019åQ? target="_blank">½W?0届中国国际测量控制与仪器仪表展览会(MICONEX2019åQ?</a></span> <p><b>地点åQ?/b>北京·å›½å®¶ä¼šè®®ä¸­å¿ƒ</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>中国仪器仪表学会</p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2019-11-25</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li> <li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1359.html" title="$item.CompanyName" target="_blank"><img src="http://img68.ybzhan.cn/3/20190701/636975757157515813291.gif" alt="$item.CompanyName"/></a><span><a href="/exhibition/detail/1359.html" title="½W¬åå…«å±Šä¸­å›½å›½é™…¿U‘学仪器及实验室装备展览ä¼? target="_blank">½W¬åå…«å±Šä¸­å›½å›½é™…¿U‘学仪器及实验室装备展览ä¼?</a></span> <p><b>地点åQ?/b>北京国家会议中心</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>中国仪器仪表行业协会</p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-03-04</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li> <li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1427.html" title="$item.CompanyName" target="_blank"><img src="http://img70.ybzhan.cn/3/20191012/637064713659619804214.gif" alt="$item.CompanyName"/></a><span><a href="/exhibition/detail/1427.html" title="CDWE 2020½W¬åå…­å±Šæˆéƒ½å›½é™…水展" target="_blank">CDWE 2020½W¬åå…­å±Šæˆéƒ½å›½é™…水展 </a></span> <p><b>地点åQ?/b>成都世纪城新国际会展中心</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>四川省环境保护äñ”业协会等</p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-03-31</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li> <li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1408.html" title="$item.CompanyName" target="_blank"><img src="http://img71.ybzhan.cn/3/20190926/637051018837136725966.gif" alt="$item.CompanyName"/></a><span><a href="/exhibition/detail/1408.html" title="½W¬åå››å±Šä¸­å›½åŸŽé•‡æ°´åŠ¡å‘展国际研讨会与新技术设备博览会" target="_blank">½W¬åå››å±Šä¸­å›½åŸŽé•‡æ°´åŠ¡å‘展国际研讨会与新技术设备博览会 </a></span> <p><b>地点åQ?/b>苏州国际博览中心</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>中国城市¿U‘学研究会、苏州市人民政府</p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2019-11-26</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li> </ul> <script type="text/javascript">hover('exhiList0');</script> </div> <div id="exhibitions1" class="exhibitions"> <ul id="exhiList1" class="exhiList"> <li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1263.html" title="2019½W¬å…«å±Šæ­¦æ±‰å›½é™…机床展览会" target="_blank"><img src="http://img50.ybzhan.cn/3/20181127/636789358699770114144.jpg" alt="2019½W¬å…«å±Šæ­¦æ±‰å›½é™…机床展览会"/></a><span><a href="/exhibition/detail/1263.html" title="2019½W¬å…«å±Šæ­¦æ±‰å›½é™…机床展览会" target="_blank">2019½W¬å…«å±Šæ­¦æ±‰å›½é™…机床展览会</a></span> <p><b>地点åQ?/b>武汉国际博览中心</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>湖北立嘉会议展览有限公司</p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2019-11-01</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1283.html" title="½W¬äº”届深圛_›½é™…智能装备äñ”业博览会" target="_blank"><img src="http://img69.ybzhan.cn/3/20190816/637015502192063970498.gif" alt="½W¬äº”届深圛_›½é™…智能装备äñ”业博览会"/></a><span><a href="/exhibition/detail/1283.html" title="½W¬äº”届深圛_›½é™…智能装备äñ”业博览会" target="_blank">½W¬äº”届深圛_›½é™…智能装备äñ”业博览会</a></span> <p><b>地点åQ?/b>深圳国际会展中心</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>深圳市äh民政åº?/p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2019-11-04</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1335.html" title="2019上æ“v国际电力电工å±?" target="_blank"><img src="http://img71.ybzhan.cn/3/20190507/636928230942982504753.gif" alt="2019上æ“v国际电力电工å±?"/></a><span><a href="/exhibition/detail/1335.html" title="2019上æ“v国际电力电工å±?" target="_blank">2019上æ“v国际电力电工å±?</a></span> <p><b>地点åQ?/b>上æ“v新国际博览中å¿?/p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>中国电力企业联合会、国家电¾|?/p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2019-11-06</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1361.html" title="2019中国(成都)塑料工业与新材料展览ä¼?暨塑料工业发展峰ä¼? target="_blank"><img src="http://img71.ybzhan.cn/3/20190709/636982632347999343814.jpg" alt="2019中国(成都)塑料工业与新材料展览ä¼?暨塑料工业发展峰ä¼?/></a><span><a href="/exhibition/detail/1361.html" title="2019中国(成都)塑料工业与新材料展览ä¼?暨塑料工业发展峰ä¼? target="_blank">2019中国(成都)塑料工业与新材料展览ä¼?暨塑料工业发展峰ä¼?/a></span> <p><b>地点åQ?/b>成都世纪城新国际会展中心</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>中蓝晨光化工研究设计院有限公å?<br>中蓝晨光成都‹‚€‹¹‹æŠ€æœ¯æœ‰é™å…¬å? <br>成都市天一展览服务æœ?/p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2019-11-07</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1368.html" title="2019中国åQˆéƒ‘州)污水处理与城镇供排水技术设备展览会" target="_blank"><img src="http://img71.ybzhan.cn/3/20190717/636989663260376396849.png" alt="2019中国åQˆéƒ‘州)污水处理与城镇供排水技术设备展览会"/></a><span><a href="/exhibition/detail/1368.html" title="2019中国åQˆéƒ‘州)污水处理与城镇供排水技术设备展览会" target="_blank">2019中国åQˆéƒ‘州)污水处理与城镇供排水技术设备展览会</a></span> <p><b>地点åQ?/b>郑州国际会展中心</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>沛_—省环境保护äñ”业协ä¼?/p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2019-11-08</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1355.html" title="2019½W¬å››å±Šä¸­åŽŸçŽ¯ä¿äñ”业暨水环境治理展览会" target="_blank"><img src="http://img71.ybzhan.cn/3/20190821/637019847098531046460.gif" alt="2019½W¬å››å±Šä¸­åŽŸçŽ¯ä¿äñ”业暨水环境治理展览会"/></a><span><a href="/exhibition/detail/1355.html" title="2019½W¬å››å±Šä¸­åŽŸçŽ¯ä¿äñ”业暨水环境治理展览会" target="_blank">2019½W¬å››å±Šä¸­åŽŸçŽ¯ä¿äñ”业暨水环境治理展览会</a></span> <p><b>地点åQ?/b>郑州国际会展中心</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>沛_—省环境保护äñ”业协ä¼?/p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2019-11-08</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1395.html" title="2019中国åQˆä¸Š‹¹øP¼‰å›½é™…民用核技术äñ”业博览会" target="_blank"><img src="http://img70.ybzhan.cn/3/20190902/637030400274173398478.jpg" alt="2019中国åQˆä¸Š‹¹øP¼‰å›½é™…民用核技术äñ”业博览会"/></a><span><a href="/exhibition/detail/1395.html" title="2019中国åQˆä¸Š‹¹øP¼‰å›½é™…民用核技术äñ”业博览会" target="_blank">2019中国åQˆä¸Š‹¹øP¼‰å›½é™…民用核技术äñ”业博览会</a></span> <p><b>地点åQ?/b>上æ“v新国际博览中å¿?/p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>上æ“v市核学会<br></p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2019-11-12</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1346.html" title="2019½W¬å››å±Šä¸­å›½å›½é™…土壤与åœîC¸‹æ°´ä¿®å¤é«˜å³°è®ºå? target="_blank"><img src="http://img71.ybzhan.cn/3/20190529/636947243446040545193.png" alt="2019½W¬å››å±Šä¸­å›½å›½é™…土壤与åœîC¸‹æ°´ä¿®å¤é«˜å³°è®ºå?/></a><span><a href="/exhibition/detail/1346.html" title="2019½W¬å››å±Šä¸­å›½å›½é™…土壤与åœîC¸‹æ°´ä¿®å¤é«˜å³°è®ºå? target="_blank">2019½W¬å››å±Šä¸­å›½å›½é™…土壤与åœîC¸‹æ°´ä¿®å¤é«˜å³°è®ºå?/a></span> <p><b>地点åQ?/b>上æ“v酒店</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>同巨传媒</p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2019-11-14</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1324.html" title="2019深圳国际全触与显½Cºå±•" target="_blank"><img src="http://img68.ybzhan.cn/3/20190827/637025209950300434312.gif" alt="2019深圳国际全触与显½Cºå±•"/></a><span><a href="/exhibition/detail/1324.html" title="2019深圳国际全触与显½Cºå±•" target="_blank">2019深圳国际全触与显½Cºå±•</a></span> <p><b>地点åQ?/b>深圳会展中心</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>上æ“v励扩展览有限公司 </p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2019-11-21</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1381.html" title="2019½W¬äº”届中国äÍ沂国际塑料äñ”业博览会" target="_blank"><img src="http://img69.ybzhan.cn/3/20190813/637013013662614803733.gif" alt="2019½W¬äº”届中国äÍ沂国际塑料äñ”业博览会"/></a><span><a href="/exhibition/detail/1381.html" title="2019½W¬äº”届中国äÍ沂国际塑料äñ”业博览会" target="_blank">2019½W¬äº”届中国äÍ沂国际塑料äñ”业博览会</a></span> <p><b>地点åQ?/b>临沂国际会展中心</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>å±×ƒ¸œçœå¡‘料协ä¼? 中国国际贸易促进委员会äÍ沂市委员ä¼? </p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2019-11-22</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1348.html" title="2019上æ“v国际供热技术展览会邀请函" target="_blank"><img src="http://img71.ybzhan.cn/3/20190606/636954296775410635773.jpg" alt="2019上æ“v国际供热技术展览会邀请函"/></a><span><a href="/exhibition/detail/1348.html" title="2019上æ“v国际供热技术展览会邀请函" target="_blank">2019上æ“v国际供热技术展览会邀请函</a></span> <p><b>地点åQ?/b>上æ“v新国际博览中å¿?/p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>中国电器工业协会工业锅炉分会<br>上æ“v工业锅炉研究所有限公司</p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2019-11-25</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1316.html" title="½W?0届中国国际测量控制与仪器仪表展览会(MICONEX2019åQ? target="_blank"><img src="http://img68.ybzhan.cn/3/20190326/636892154680806216324.gif" alt="½W?0届中国国际测量控制与仪器仪表展览会(MICONEX2019åQ?/></a><span><a href="/exhibition/detail/1316.html" title="½W?0届中国国际测量控制与仪器仪表展览会(MICONEX2019åQ? target="_blank">½W?0届中国国际测量控制与仪器仪表展览会(MICONEX2019åQ?/a></span> <p><b>地点åQ?/b>北京·å›½å®¶ä¼šè®®ä¸­å¿ƒ</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>中国仪器仪表学会</p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2019-11-25</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1408.html" title="½W¬åå››å±Šä¸­å›½åŸŽé•‡æ°´åŠ¡å‘展国际研讨会与新技术设备博览会" target="_blank"><img src="http://img71.ybzhan.cn/3/20190926/637051018837136725966.gif" alt="½W¬åå››å±Šä¸­å›½åŸŽé•‡æ°´åŠ¡å‘展国际研讨会与新技术设备博览会"/></a><span><a href="/exhibition/detail/1408.html" title="½W¬åå››å±Šä¸­å›½åŸŽé•‡æ°´åŠ¡å‘展国际研讨会与新技术设备博览会" target="_blank">½W¬åå››å±Šä¸­å›½åŸŽé•‡æ°´åŠ¡å‘展国际研讨会与新技术设备博览会</a></span> <p><b>地点åQ?/b>苏州国际博览中心</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>中国城市¿U‘学研究会、苏州市人民政府</p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2019-11-26</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1363.html" title="2019½W¬ä¸‰å±Šæ­¦æ±‰å›½é™…灌排技术及讑֤‡å±? target="_blank"><img src="http://img70.ybzhan.cn/3/20190711/636984561358781694946.jpg" alt="2019½W¬ä¸‰å±Šæ­¦æ±‰å›½é™…灌排技术及讑֤‡å±?/></a><span><a href="/exhibition/detail/1363.html" title="2019½W¬ä¸‰å±Šæ­¦æ±‰å›½é™…灌排技术及讑֤‡å±? target="_blank">2019½W¬ä¸‰å±Šæ­¦æ±‰å›½é™…灌排技术及讑֤‡å±?/a></span> <p><b>地点åQ?/b>武汉国际博览中心</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>湖北省水力发电工½E‹å­¦ä¼?br>湖北省环境科学学ä¼?br>亚洲水利企业联合ä¼?br>òq¿ä¸œé¸¿å¨å›½é™…会展é›?/p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2019-11-28</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1327.html" title="2019½W¬ä¸‰å±Šæ­¦æ±‰å›½é™…æ܇阀、管道及水处理展览会" target="_blank"><img src="http://img71.ybzhan.cn/3/20190423/636916340496172750343.gif" alt="2019½W¬ä¸‰å±Šæ­¦æ±‰å›½é™…æ܇阀、管道及水处理展览会"/></a><span><a href="/exhibition/detail/1327.html" title="2019½W¬ä¸‰å±Šæ­¦æ±‰å›½é™…æ܇阀、管道及水处理展览会" target="_blank">2019½W¬ä¸‰å±Šæ­¦æ±‰å›½é™…æ܇阀、管道及水处理展览会</a></span> <p><b>地点åQ?/b>武汉国际博览中心</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>亚洲水利企业联合ä¼?br>湖北省水力发电工½E‹å­¦ä¼?br>òq¿ä¸œé¸¿å¨å›½é™…会展集团有限公司</p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2019-11-28</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1354.html" title="2019½W¬å…­å±Šä¸­å›½éƒ‘州国际环保äñ”业展览会" target="_blank"><img src="http://img69.ybzhan.cn/3/20190621/636967070018510863500.jpg" alt="2019½W¬å…­å±Šä¸­å›½éƒ‘州国际环保äñ”业展览会"/></a><span><a href="/exhibition/detail/1354.html" title="2019½W¬å…­å±Šä¸­å›½éƒ‘州国际环保äñ”业展览会" target="_blank">2019½W¬å…­å±Šä¸­å›½éƒ‘州国际环保äñ”业展览会</a></span> <p><b>地点åQ?/b>郑州中原国际博览中心</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>北京中威国际展览有限公司</p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2019-11-28</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1362.html" title="2019中国åQˆå¹¿å·žï¼‰å›½é™…机器人、智能装备及刉™€ æŠ€æœ¯å±•è§ˆä¼š" target="_blank"><img src="http://img70.ybzhan.cn/3/20190709/636982703978510510774.gif" alt="2019中国åQˆå¹¿å·žï¼‰å›½é™…机器人、智能装备及刉™€ æŠ€æœ¯å±•è§ˆä¼š"/></a><span><a href="/exhibition/detail/1362.html" title="2019中国åQˆå¹¿å·žï¼‰å›½é™…机器人、智能装备及刉™€ æŠ€æœ¯å±•è§ˆä¼š" target="_blank">2019中国åQˆå¹¿å·žï¼‰å›½é™…机器人、智能装备及刉™€ æŠ€æœ¯å±•è§ˆä¼š</a></span> <p><b>地点åQ?/b>òq¿å·ž·ä¸­å›½˜q›å‡ºå£å•†å“äº¤æ˜“会展馆</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>中国机械工业集团有限公司<br>中国工业¾læµŽè”合ä¼?/p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2019-11-30</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li> </ul> <script type="text/javascript">hover('exhiList1');</script> </div> <div id="exhibitions2" class="exhibitions"> <ul id="exhiList2" class="exhiList"> <li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1378.html" title="2019½W¬å››å±Šä¸­å›½å›½é™…äh工智能äñ”业展" target="_blank"><img src="http://img70.ybzhan.cn/3/20190806/637006865310135793236.jpg" alt="2019½W¬å››å±Šä¸­å›½å›½é™…äh工智能äñ”业展"/></a><span><a href="/exhibition/detail/1378.html" title="2019½W¬å››å±Šä¸­å›½å›½é™…äh工智能äñ”业展" target="_blank">2019½W¬å››å±Šä¸­å›½å›½é™…äh工智能äñ”业展</a></span> <p><b>地点åQ?/b>中国˜q›å‡ºå£å•†å“äº¤æ˜“会展馆</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>中国生äñ”力促˜q›ä¸­å¿ƒåä¼šã€å¹¿ä¸œçœäº§å­¦ç ”合作促˜q›ä¼šã€å¹¿ä¸œçœ¾læµŽæŠ•èµ„促进会、广东é¿`威国际会展集团有限公å?</p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2019-12-06</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1375.html" title="2019½W¬å››å±Šå¹¿å·žå›½é™…智能穿戴设备展览会" target="_blank"><img src="http://img68.ybzhan.cn/3/20190802/637003495867278185797.jpg" alt="2019½W¬å››å±Šå¹¿å·žå›½é™…智能穿戴设备展览会"/></a><span><a href="/exhibition/detail/1375.html" title="2019½W¬å››å±Šå¹¿å·žå›½é™…智能穿戴设备展览会" target="_blank">2019½W¬å››å±Šå¹¿å·žå›½é™…智能穿戴设备展览会</a></span> <p><b>地点åQ?/b>òq¿äº¤ä¼šå±•é¦?/p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>中国生äñ”力促˜q›ä¸­å¿ƒåä¼šã€å¹¿ä¸œçœäº§å­¦ç ”合作促˜q›ä¼šã€å¹¿ä¸œé¿`威国际会展集团有限公司、广东省¾læµŽæŠ•èµ„促进ä¼?/p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2019-12-06</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1337.html" title="2019½W¬ä¸ƒå±Šä¸­å›½ï¼ˆä¸Šæ“våQ‰å›½é™…蒸发及¾l“晶技术设备展览会" target="_blank"><img src="http://img68.ybzhan.cn/3/20190508/636929070502492178178.jpg" alt="2019½W¬ä¸ƒå±Šä¸­å›½ï¼ˆä¸Šæ“våQ‰å›½é™…蒸发及¾l“晶技术设备展览会"/></a><span><a href="/exhibition/detail/1337.html" title="2019½W¬ä¸ƒå±Šä¸­å›½ï¼ˆä¸Šæ“våQ‰å›½é™…蒸发及¾l“晶技术设备展览会" target="_blank">2019½W¬ä¸ƒå±Šä¸­å›½ï¼ˆä¸Šæ“våQ‰å›½é™…蒸发及¾l“晶技术设备展览会</a></span> <p><b>地点åQ?/b>上æ“v新国际博览中å¿? </p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>中国çŸÏxÑa和化学工业联合会技术装备办公室蒸发及结晶技术专业组 <br>中国化工学会化学å·?/p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2019-12-11</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li> </ul> <script type="text/javascript">hover('exhiList2');</script> </div> <div id="exhibitions3" class="exhibitions"> <ul id="exhiList3" class="exhiList"> </ul> <script type="text/javascript">hover('exhiList3');</script> </div> <div id="exhibitions4" class="exhibitions"> <ul id="exhiList4" class="exhiList"> <li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1399.html" title="从梦惛_ˆ°çŽ°å®žåQDFS2020梦工厂展探烦智造新未来" target="_blank"><img src="http://img71.ybzhan.cn/3/20190904/637032045632958605641.gif" alt="从梦惛_ˆ°çŽ°å®žåQDFS2020梦工厂展探烦智造新未来"/></a><span><a href="/exhibition/detail/1399.html" title="从梦惛_ˆ°çŽ°å®žåQDFS2020梦工厂展探烦智造新未来" target="_blank">从梦惛_ˆ°çŽ°å®žåQDFS2020梦工厂展探烦智造新未来</a></span> <p><b>地点åQ?/b>上æ“v新国际博览中心W1&W2</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>上æ“v恒进展览有限公司</p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-02-19</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1412.html" title="2020上æ“v国际材质分析、实验室技术博览会" target="_blank"><img src="http://img70.ybzhan.cn/3/20191008/637061430569713579921.gif" alt="2020上æ“v国际材质分析、实验室技术博览会"/></a><span><a href="/exhibition/detail/1412.html" title="2020上æ“v国际材质分析、实验室技术博览会" target="_blank">2020上æ“v国际材质分析、实验室技术博览会</a></span> <p><b>地点åQ?/b>上æ“v‹¹¦ä¸œ·æ–°å›½é™…博览中心W2</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>上æ“v狮威展览有限公司</p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-02-19</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1374.html" title="2020½W¬åå…«å±Šä¸Šæ“v国际工业自动化及工业机器人展" target="_blank"><img src="http://img71.ybzhan.cn/3/20190802/637003361389812911279.jpg" alt="2020½W¬åå…«å±Šä¸Šæ“v国际工业自动化及工业机器人展"/></a><span><a href="/exhibition/detail/1374.html" title="2020½W¬åå…«å±Šä¸Šæ“v国际工业自动化及工业机器人展" target="_blank">2020½W¬åå…«å±Šä¸Šæ“v国际工业自动化及工业机器人展</a></span> <p><b>地点åQ?/b>国家会展中心-上æ“vè™ÒŽ¡¥</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>上æ“våŠÞpŽ±å›½é™…展览服务有限公司&#160;</p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-02-25</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1373.html" title="2020òq¿å·žå›½é™…工业自动化技术及装备展览ä¼?" target="_blank"><img src="http://img71.ybzhan.cn/3/20190730/637000822353474690968.gif" alt="2020òq¿å·žå›½é™…工业自动化技术及装备展览ä¼?"/></a><span><a href="/exhibition/detail/1373.html" title="2020òq¿å·žå›½é™…工业自动化技术及装备展览ä¼?" target="_blank">2020òq¿å·žå›½é™…工业自动化技术及装备展览ä¼?</a></span> <p><b>地点åQ?/b>òq¿å·žç¶æ´²å±•é¦†AåŒ?.1/3.1/4.1/5.1/8.1号馆</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>òq¿å·žå…‰äºšæ³•å…°å…‹ç¦å±•è§ˆæœ‰é™å…¬å¸<br>中国对外贸易òq¿å·žå±•è§ˆæ€Õd…¬å?/p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-02-26</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1384.html" title="2020òq¿å·žå›½é™…模具å±? target="_blank"><img src="http://img68.ybzhan.cn/3/20190814/637014007877354199681.gif" alt="2020òq¿å·žå›½é™…模具å±?/></a><span><a href="/exhibition/detail/1384.html" title="2020òq¿å·žå›½é™…模具å±? target="_blank">2020òq¿å·žå›½é™…模具å±?/a></span> <p><b>地点åQ?/b>òq¿å·ž·ä¸­å›½˜q›å‡ºå£å•†å“äº¤æ˜“会展馆AåŒ?/p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>òq¿å·žå…‰äºšæ³•å…°å…‹ç¦å±•è§ˆæœ‰é™å…¬å¸</p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-02-26</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1332.html" title="2020上æ“v国际工业自动化及工业机器人展览会" target="_blank"><img src="http://img71.ybzhan.cn/3/20190430/636922112090781688996.jpg" alt="2020上æ“v国际工业自动化及工业机器人展览会"/></a><span><a href="/exhibition/detail/1332.html" title="2020上æ“v国际工业自动化及工业机器人展览会" target="_blank">2020上æ“v国际工业自动化及工业机器人展览会</a></span> <p><b>地点åQ?/b>国家会展中心(上æ“vè™ÒŽ¡¥)</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>中国讑֤‡½Ž¡ç†åä¼š</p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-02-26</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li> </ul> <script type="text/javascript">hover('exhiList4');</script> </div> <div id="exhibitions5" class="exhibitions"> <ul id="exhiList5" class="exhiList"> <li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1359.html" title="½W¬åå…«å±Šä¸­å›½å›½é™…¿U‘学仪器及实验室装备展览ä¼? target="_blank"><img src="http://img68.ybzhan.cn/3/20190701/636975757157515813291.gif" alt="½W¬åå…«å±Šä¸­å›½å›½é™…¿U‘学仪器及实验室装备展览ä¼?/></a><span><a href="/exhibition/detail/1359.html" title="½W¬åå…«å±Šä¸­å›½å›½é™…¿U‘学仪器及实验室装备展览ä¼? target="_blank">½W¬åå…«å±Šä¸­å›½å›½é™…¿U‘学仪器及实验室装备展览ä¼?/a></span> <p><b>地点åQ?/b>北京国家会议中心</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>中国仪器仪表行业协会</p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-03-04</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1456.html" title="2020½W?8届青岛国际金属加工展览会" target="_blank"><img src="http://img70.ybzhan.cn/3/20191111/637090831865533785958.gif" alt="2020½W?8届青岛国际金属加工展览会"/></a><span><a href="/exhibition/detail/1456.html" title="2020½W?8届青岛国际金属加工展览会" target="_blank">2020½W?8届青岛国际金属加工展览会</a></span> <p><b>地点åQ?/b>青岛.¾U¢å²›å›½é™…会议展览中心</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>金诺会展</p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-03-05</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1457.html" title="2020½W?6届无锡太湖国际机床及æ™ø™ƒ½å·¥ä¸šè£…备产业博览ä¼? target="_blank"><img src="http://img71.ybzhan.cn/3/20191112/637091671292780987561.jpg" alt="2020½W?6届无锡太湖国际机床及æ™ø™ƒ½å·¥ä¸šè£…备产业博览ä¼?/></a><span><a href="/exhibition/detail/1457.html" title="2020½W?6届无锡太湖国际机床及æ™ø™ƒ½å·¥ä¸šè£…备产业博览ä¼? target="_blank">2020½W?6届无锡太湖国际机床及æ™ø™ƒ½å·¥ä¸šè£…备产业博览ä¼?/a></span> <p><b>地点åQ?/b>无锡太湖国际博览中心</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>中国机电产品‹¹é€šåä¼?br>无锡市机床工兯‚¡Œä¸šåä¼?br>江苏三角‹z²å›½é™…会展有限公å?/p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-03-07</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1394.html" title="2020中国襉Kƒ¨åQˆæˆéƒ½ï¼‰ä¾›çƒ­æš–通展åQˆçƒ­åšä¼šåQ? target="_blank"><img src="http://img70.ybzhan.cn/3/20190830/637027741461071709631.jpg" alt="2020中国襉Kƒ¨åQˆæˆéƒ½ï¼‰ä¾›çƒ­æš–通展åQˆçƒ­åšä¼šåQ?/></a><span><a href="/exhibition/detail/1394.html" title="2020中国襉Kƒ¨åQˆæˆéƒ½ï¼‰ä¾›çƒ­æš–通展åQˆçƒ­åšä¼šåQ? target="_blank">2020中国襉Kƒ¨åQˆæˆéƒ½ï¼‰ä¾›çƒ­æš–通展åQˆçƒ­åšä¼šåQ?/a></span> <p><b>地点åQ?/b>òq¿äº¤ä¼šå±•é¦?/p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>òq¿ä¸œé¸¿å¨å›½é™…会展集团有限公司</p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-03-07</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1431.html" title="½W¬äº”届广东国际æ܇½Ž¡é˜€å±•è§ˆä¼? target="_blank"><img src="http://img68.ybzhan.cn/3/20191015/637067494050277862721.gif" alt="½W¬äº”届广东国际æ܇½Ž¡é˜€å±•è§ˆä¼?/></a><span><a href="/exhibition/detail/1431.html" title="½W¬äº”届广东国际æ܇½Ž¡é˜€å±•è§ˆä¼? target="_blank">½W¬äº”届广东国际æ܇½Ž¡é˜€å±•è§ˆä¼?/a></span> <p><b>地点åQ?/b>òq¿å·žä¿åˆ©ä¸–èåN博览é¦?/p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>上æ“vèïL‘žä¼šå±•æœ‰é™å…¬å¸</p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-03-11</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1414.html" title="½W¬äºŒåä¸‰å±Šä¸­å›½å›½é™…智能工业自动化åQˆæµŽå—)展览ä¼? target="_blank"><img src="http://img69.ybzhan.cn/3/20191009/637062181580012362785.jpg" alt="½W¬äºŒåä¸‰å±Šä¸­å›½å›½é™…智能工业自动化åQˆæµŽå—)展览ä¼?/></a><span><a href="/exhibition/detail/1414.html" title="½W¬äºŒåä¸‰å±Šä¸­å›½å›½é™…智能工业自动化åQˆæµŽå—)展览ä¼? target="_blank">½W¬äºŒåä¸‰å±Šä¸­å›½å›½é™…智能工业自动化åQˆæµŽå—)展览ä¼?/a></span> <p><b>地点åQ?/b>å±×ƒ¸œå›½é™…会展中心åQˆæ§è«åŒºåQ?/p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>å±×ƒ¸œçœè‡ªåŠ¨åŒ–学会 中国国际贸易促进委员会济南市分会 ‹¹Žå—金诺展览有限公司</p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-03-12</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1455.html" title="2020½W?3届济南国际机床展览会" target="_blank"><img src="http://img70.ybzhan.cn/3/20191111/637090827676277814866.gif" alt="2020½W?3届济南国际机床展览会"/></a><span><a href="/exhibition/detail/1455.html" title="2020½W?3届济南国际机床展览会" target="_blank">2020½W?3届济南国际机床展览会</a></span> <p><b>地点åQ?/b>å±×ƒ¸œå›½é™…会展中心</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>金诺会展</p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-03-12</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1352.html" title="2020中国åQˆè¥¿å®‰ï¼‰å›½é™…工业自动化与仪器仪表展览ä¼? target="_blank"><img src="http://img70.ybzhan.cn/3/20190619/636965324870098093926.jpg" alt="2020中国åQˆè¥¿å®‰ï¼‰å›½é™…工业自动化与仪器仪表展览ä¼?/></a><span><a href="/exhibition/detail/1352.html" title="2020中国åQˆè¥¿å®‰ï¼‰å›½é™…工业自动化与仪器仪表展览ä¼? target="_blank">2020中国åQˆè¥¿å®‰ï¼‰å›½é™…工业自动化与仪器仪表展览ä¼?/a></span> <p><b>地点åQ?/b>西安丝èµ\国际会展中心</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>中国机械工业联合会、中国国际èåN易促˜q›å§”员会、西安市人民政府、陕西经‹¹Žè”合会、陕西省工商业联合会、中å›?/p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-03-12</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1347.html" title="2020½W?2届郑州国际工业自动化及äÈA器äÈA表展览会" target="_blank"><img src="http://img69.ybzhan.cn/3/20191022/637073596916350714912.png" alt="2020½W?2届郑州国际工业自动化及äÈA器äÈA表展览会"/></a><span><a href="/exhibition/detail/1347.html" title="2020½W?2届郑州国际工业自动化及äÈA器äÈA表展览会" target="_blank">2020½W?2届郑州国际工业自动化及äÈA器äÈA表展览会</a></span> <p><b>地点åQ?/b>郑州国际会展中心</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>沛_—省科学技术协ä¼?br>沛_—省自动化学会<br>沛_—省机械工½E‹å­¦ä¼?/p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-03-18</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1333.html" title="2020苏州国际工业自动化及工业机器人展览会" target="_blank"><img src="http://img68.ybzhan.cn/3/20190430/636922113389654340866.jpg" alt="2020苏州国际工业自动化及工业机器人展览会"/></a><span><a href="/exhibition/detail/1333.html" title="2020苏州国际工业自动化及工业机器人展览会" target="_blank">2020苏州国际工业自动化及工业机器人展览会</a></span> <p><b>地点åQ?/b>苏州国际博览中心</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>上æ“våŠÞpŽ±å±•è§ˆæœåŠ¡æœ‰é™å…¬å¸ </p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-03-18</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1328.html" title="2020中国中部åQˆéƒ‘州)国际装备刉™€ ä¸šåšè§ˆä¼? target="_blank"><img src="http://img70.ybzhan.cn/3/20190424/636917150614013887211.gif" alt="2020中国中部åQˆéƒ‘州)国际装备刉™€ ä¸šåšè§ˆä¼?/></a><span><a href="/exhibition/detail/1328.html" title="2020中国中部åQˆéƒ‘州)国际装备刉™€ ä¸šåšè§ˆä¼? target="_blank">2020中国中部åQˆéƒ‘州)国际装备刉™€ ä¸šåšè§ˆä¼?/a></span> <p><b>地点åQ?/b>郑州国际会展中心(一层全é¦? </p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>沛_—省科学技术协ä¼?br>沛_—省机械工½E‹å­¦ä¼?br>沛_—省自动化学会</p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-03-19</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1411.html" title="2020亚洲Š™¡å¡‘博览ä¼? target="_blank"><img src="http://img68.ybzhan.cn/3/20190929/637053628440287214634.gif" alt="2020亚洲Š™¡å¡‘博览ä¼?/></a><span><a href="/exhibition/detail/1411.html" title="2020亚洲Š™¡å¡‘博览ä¼? target="_blank">2020亚洲Š™¡å¡‘博览ä¼?/a></span> <p><b>地点åQ?/b>深圳会展中心</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>òq¿ä¸œé¸¿å¨å›½é™…会展集团有限公司</p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-03-19</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1422.html" title="2020å±Þp¥¿åQˆå¤ªåŽŸï¼‰æš–通展览会" target="_blank"><img src="http://img70.ybzhan.cn/3/20191010/637063106002794717433.png" alt="2020å±Þp¥¿åQˆå¤ªåŽŸï¼‰æš–通展览会"/></a><span><a href="/exhibition/detail/1422.html" title="2020å±Þp¥¿åQˆå¤ªåŽŸï¼‰æš–通展览会" target="_blank">2020å±Þp¥¿åQˆå¤ªåŽŸï¼‰æš–通展览会</a></span> <p><b>地点åQ?/b>å±Þp¥¿çœå±•è§ˆé¦†</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>中国建筑材料‹¹é€šåä¼šç”µä¾›æš–专业委员会、山西省太阳能协会等</p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-03-19</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1401.html" title="2020½W¬ä¸‰å±Šä¸­å›½ï¼ˆå—昌åQ‰å›½é™…智慧水务徏讑֍šè§ˆä¼šæš¨äº¤‹¹ç ”讨会" target="_blank"><img src="http://img68.ybzhan.cn/3/20190910/637037223866298622141.jpg" alt="2020½W¬ä¸‰å±Šä¸­å›½ï¼ˆå—昌åQ‰å›½é™…智慧水务徏讑֍šè§ˆä¼šæš¨äº¤‹¹ç ”讨会"/></a><span><a href="/exhibition/detail/1401.html" title="2020½W¬ä¸‰å±Šä¸­å›½ï¼ˆå—昌åQ‰å›½é™…智慧水务徏讑֍šè§ˆä¼šæš¨äº¤‹¹ç ”讨会" target="_blank">2020½W¬ä¸‰å±Šä¸­å›½ï¼ˆå—昌åQ‰å›½é™…智慧水务徏讑֍šè§ˆä¼šæš¨äº¤‹¹ç ”讨会</a></span> <p><b>地点åQ?/b>南昌¾l¿åœ°å›½é™…博览中心</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>江西省净水行业äñ”品协ä¼?/p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-03-20</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1323.html" title="2020东北(长春)国际工业环保、工业节能技术设备展" target="_blank"><img src="http://img68.ybzhan.cn/3/20190412/636906655937846034183.jpg" alt="2020东北(长春)国际工业环保、工业节能技术设备展"/></a><span><a href="/exhibition/detail/1323.html" title="2020东北(长春)国际工业环保、工业节能技术设备展" target="_blank">2020东北(长春)国际工业环保、工业节能技术设备展</a></span> <p><b>地点åQ?/b>长春国际会展中心</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>长春市äh民政åº?br>中国国际贸易促进委员会长春市分会</p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-03-25</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1451.html" title="2020中西¿U‘äÈA大会 暨重庆科学äÈA器与实验室装备国际博览会" target="_blank"><img src="http://img68.ybzhan.cn/3/20191107/637087310724199278307.gif" alt="2020中西¿U‘äÈA大会 暨重庆科学äÈA器与实验室装备国际博览会"/></a><span><a href="/exhibition/detail/1451.html" title="2020中西¿U‘äÈA大会 暨重庆科学äÈA器与实验室装备国际博览会" target="_blank">2020中西¿U‘äÈA大会 暨重庆科学äÈA器与实验室装备国际博览会</a></span> <p><b>地点åQ?/b>重庆国际会议展览中心åQˆå—坪)</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>中国仪器仪表学会æ™ø™ƒ½åŒ–äÈA表及其控制网¾lœåˆ†ä¼šç­‰</p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-03-26</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1387.html" title="½W¬äºŒåå±Šä¸­å›½å›½é™…çŸÏxÑa矛_Œ–技术装备展览会" target="_blank"><img src="http://img71.ybzhan.cn/3/20190821/637019993519512214280.jpg" alt="½W¬äºŒåå±Šä¸­å›½å›½é™…çŸÏxÑa矛_Œ–技术装备展览会"/></a><span><a href="/exhibition/detail/1387.html" title="½W¬äºŒåå±Šä¸­å›½å›½é™…çŸÏxÑa矛_Œ–技术装备展览会" target="_blank">½W¬äºŒåå±Šä¸­å›½å›½é™…çŸÏxÑa矛_Œ–技术装备展览会</a></span> <p><b>地点åQ?/b>北京·ä¸­å›½å›½é™…展览中心åQˆæ–°é¦†ï¼‰</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>振威展览股䆾<br>北京振威展览有限公司</p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-03-26</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1382.html" title="中西部电æœÞZ¸Žæ³µé˜€å›½é™…博览会暨论坛" target="_blank"><img src="http://img69.ybzhan.cn/3/20191017/637069183836502672617.gif" alt="中西部电æœÞZ¸Žæ³µé˜€å›½é™…博览会暨论坛"/></a><span><a href="/exhibition/detail/1382.html" title="中西部电æœÞZ¸Žæ³µé˜€å›½é™…博览会暨论坛" target="_blank">中西部电æœÞZ¸Žæ³µé˜€å›½é™…博览会暨论坛</a></span> <p><b>地点åQ?/b>重庆国际会议展览中心</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>国家¾_‘Ö¯†å¾®ç‰¹ç”‰|œºå·¥ç¨‹æŠ€æœ¯ç ”½I¶ä¸­å¿ƒã€€ <br>亚洲高科技产业联盟 <br>中国国际机械行业å?/p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-03-26</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1379.html" title="2020½W¬åä¸‰å±Šäºšæ´²å›½é™…物联¾|‘展览会-南京ç«? target="_blank"><img src="http://img68.ybzhan.cn/3/20190809/637009388030021289164.gif" alt="2020½W¬åä¸‰å±Šäºšæ´²å›½é™…物联¾|‘展览会-南京ç«?/></a><span><a href="/exhibition/detail/1379.html" title="2020½W¬åä¸‰å±Šäºšæ´²å›½é™…物联¾|‘展览会-南京ç«? target="_blank">2020½W¬åä¸‰å±Šäºšæ´²å›½é™…物联¾|‘展览会-南京ç«?/a></span> <p><b>地点åQ?/b>南京国际会展中心</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>北京铭世博国际展览有限公å?/p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-03-26</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1402.html" title="2020½W¬åå±ŠåŒ—京国际æ“v‹z‹å·¥½E‹æŠ€æœ¯ä¸Žè£…备展览ä¼? target="_blank"><img src="http://img69.ybzhan.cn/3/20190910/637037282771068962345.jpg" alt="2020½W¬åå±ŠåŒ—京国际æ“v‹z‹å·¥½E‹æŠ€æœ¯ä¸Žè£…备展览ä¼?/></a><span><a href="/exhibition/detail/1402.html" title="2020½W¬åå±ŠåŒ—京国际æ“v‹z‹å·¥½E‹æŠ€æœ¯ä¸Žè£…备展览ä¼? target="_blank">2020½W¬åå±ŠåŒ—京国际æ“v‹z‹å·¥½E‹æŠ€æœ¯ä¸Žè£…备展览ä¼?/a></span> <p><b>地点åQ?/b>北京·ä¸­å›½å›½é™…展览中心åQˆæ–°é¦†ï¼‰</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>中国船舶工业行业协会<br>中国‹¹äh´‹å·¥ç¨‹å’¨è¯¢åä¼š<br>中国船çñ”½C?br>中国造船工程学会<br>ä¸?/p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-03-26</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1389.html" title="2020½W¬äºŒå±Šä¸­å›½ï¼ˆå—京åQ‰å›½é™…工业节能环保技术装备展览会" target="_blank"><img src="http://img68.ybzhan.cn/3/20190821/637020046093434230650.gif" alt="2020½W¬äºŒå±Šä¸­å›½ï¼ˆå—京åQ‰å›½é™…工业节能环保技术装备展览会"/></a><span><a href="/exhibition/detail/1389.html" title="2020½W¬äºŒå±Šä¸­å›½ï¼ˆå—京åQ‰å›½é™…工业节能环保技术装备展览会" target="_blank">2020½W¬äºŒå±Šä¸­å›½ï¼ˆå—京åQ‰å›½é™…工业节能环保技术装备展览会</a></span> <p><b>地点åQ?/b>南京国际博览中心</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>江苏省机械行业协ä¼?br>江苏省机械工½E‹å­¦ä¼?br>江苏省能源研½I¶ä¼š<br>南京节能环保产业协会</p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-03-27</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1442.html" title="2020中国安徽国际塑料博览ä¼? target="_blank"><img src="http://img68.ybzhan.cn/3/20191024/637075264930734826994.gif" alt="2020中国安徽国际塑料博览ä¼?/></a><span><a href="/exhibition/detail/1442.html" title="2020中国安徽国际塑料博览ä¼? target="_blank">2020中国安徽国际塑料博览ä¼?/a></span> <p><b>地点åQ?/b>合肥滨湖国际会展中心</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>安徽省塑料协ä¼?br>北京世佳国际展览有限公司</p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-03-28</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1444.html" title="2020“一带一路”新疆暖通展览会" target="_blank"><img src="http://img69.ybzhan.cn/3/20191029/637079593592648939801.png" alt="2020“一带一路”新疆暖通展览会"/></a><span><a href="/exhibition/detail/1444.html" title="2020“一带一路”新疆暖通展览会" target="_blank">2020“一带一路”新疆暖通展览会</a></span> <p><b>地点åQ?/b>新疆国际会展中心</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>中国建筑材料‹¹é€šåä¼šç”µä¾›æš–委员ä¼?br>中国节能协会热æ܇专业委员ä¼?br>北展东方会展服务有限公司</p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-03-29</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1372.html" title="ITES深圳国际工业刉™€ æŠ€æœ¯å±•è§ˆä¼š" target="_blank"><img src="http://img71.ybzhan.cn/3/20190729/636999894764890080600.gif" alt="ITES深圳国际工业刉™€ æŠ€æœ¯å±•è§ˆä¼š"/></a><span><a href="/exhibition/detail/1372.html" title="ITES深圳国际工业刉™€ æŠ€æœ¯å±•è§ˆä¼š" target="_blank">ITES深圳国际工业刉™€ æŠ€æœ¯å±•è§ˆä¼š</a></span> <p><b>地点åQ?/b>深圳会展中心åQˆä¿å®‰æ–°é¦†ï¼‰</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>深圳市协òq¿ä¼šè®®å±•è§ˆæœ‰é™å…¬å?br>深圳市环悦会议展览有限公å? </p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-03-30</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1392.html" title="CDEPE 2020½W¬åå…­å±Šæˆéƒ½å›½é™…环保博览ä¼? target="_blank"><img src="http://img70.ybzhan.cn/3/20191012/637064714163678421736.gif" alt="CDEPE 2020½W¬åå…­å±Šæˆéƒ½å›½é™…环保博览ä¼?/></a><span><a href="/exhibition/detail/1392.html" title="CDEPE 2020½W¬åå…­å±Šæˆéƒ½å›½é™…环保博览ä¼? target="_blank">CDEPE 2020½W¬åå…­å±Šæˆéƒ½å›½é™…环保博览ä¼?/a></span> <p><b>地点åQ?/b> 成都世纪城新国际会展中心</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>四川省环境保护äñ”业协会、华意中联展览有限公司(中意合资åQ?br></p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-03-31</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1427.html" title="CDWE 2020½W¬åå…­å±Šæˆéƒ½å›½é™…水展" target="_blank"><img src="http://img70.ybzhan.cn/3/20191012/637064713659619804214.gif" alt="CDWE 2020½W¬åå…­å±Šæˆéƒ½å›½é™…水展"/></a><span><a href="/exhibition/detail/1427.html" title="CDWE 2020½W¬åå…­å±Šæˆéƒ½å›½é™…水展" target="_blank">CDWE 2020½W¬åå…­å±Šæˆéƒ½å›½é™…水展</a></span> <p><b>地点åQ?/b>成都世纪城新国际会展中心</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>四川省环境保护äñ”业协会等</p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-03-31</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li> </ul> <script type="text/javascript">hover('exhiList5');</script> </div> <div id="exhibitions6" class="exhibitions"> <ul id="exhiList6" class="exhiList"> <li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1436.html" title="2020½W?7届国际锅炉、新型供热及节能环保讑֤‡å±•è§ˆä¼? target="_blank"><img src="http://img68.ybzhan.cn/3/20191018/637070034409396437616.gif" alt="2020½W?7届国际锅炉、新型供热及节能环保讑֤‡å±•è§ˆä¼?/></a><span><a href="/exhibition/detail/1436.html" title="2020½W?7届国际锅炉、新型供热及节能环保讑֤‡å±•è§ˆä¼? target="_blank">2020½W?7届国际锅炉、新型供热及节能环保讑֤‡å±•è§ˆä¼?/a></span> <p><b>地点åQ?/b>北京·äº¦åˆ›å›½é™…会展中心</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>中国锅炉及锅炉水处理协会<br>中国建筑材料‹¹é€šåä¼šç”µä¾›æš–委员ä¼?br>北京蓝色天空低碳环保咨询中心</p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-04-03</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1434.html" title="2020½W¬äºŒå±Šä¸­å›½ï¼ˆæ­¦æ±‰åQ‰æ°´åŠ¡å‘展技术博览会" target="_blank"><img src="http://img68.ybzhan.cn/3/20191026/637077013448876798582.jpg" alt="2020½W¬äºŒå±Šä¸­å›½ï¼ˆæ­¦æ±‰åQ‰æ°´åŠ¡å‘展技术博览会"/></a><span><a href="/exhibition/detail/1434.html" title="2020½W¬äºŒå±Šä¸­å›½ï¼ˆæ­¦æ±‰åQ‰æ°´åŠ¡å‘展技术博览会" target="_blank">2020½W¬äºŒå±Šä¸­å›½ï¼ˆæ­¦æ±‰åQ‰æ°´åŠ¡å‘展技术博览会</a></span> <p><b>地点åQ?/b>武汉国际会展中心</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>武汉市水务局½{?/p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-04-09</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1426.html" title="2020½W¬åä¸ƒå±Šä¸­å›½å—京¿U‘学仪器及实验室装备展览ä¼? target="_blank"><img src="http://img68.ybzhan.cn/3/20191011/637063859322084619787.gif" alt="2020½W¬åä¸ƒå±Šä¸­å›½å—京¿U‘学仪器及实验室装备展览ä¼?/></a><span><a href="/exhibition/detail/1426.html" title="2020½W¬åä¸ƒå±Šä¸­å›½å—京¿U‘学仪器及实验室装备展览ä¼? target="_blank">2020½W¬åä¸ƒå±Šä¸­å›½å—京¿U‘学仪器及实验室装备展览ä¼?/a></span> <p><b>地点åQ?/b>南京国际展览中心</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>江苏省科学äÈA器设备协ä¼?br>江苏省分析测试协ä¼?br>江苏省高校实验室研究ä¼?/p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-04-09</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1425.html" title="2020½W¬åä¸ƒå±Šä¸­å›½å—京教育装备暨科教技术展览会" target="_blank"><img src="http://img71.ybzhan.cn/3/20191011/637063855957481650435.gif" alt="2020½W¬åä¸ƒå±Šä¸­å›½å—京教育装备暨科教技术展览会"/></a><span><a href="/exhibition/detail/1425.html" title="2020½W¬åä¸ƒå±Šä¸­å›½å—京教育装备暨科教技术展览会" target="_blank">2020½W¬åä¸ƒå±Šä¸­å›½å—京教育装备暨科教技术展览会</a></span> <p><b>地点åQ?/b>南京国际展览中心</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>江苏省高校实验室研究ä¼? <br>江苏省科学äÈA器设备协ä¼? <br>江苏省分析测试协ä¼?</p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-04-09</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1446.html" title="½W¬ä¸ƒå±Šå—京国际化工技术与装备展览" target="_blank"><img src="http://img69.ybzhan.cn/3/20191031/637081267243123477834.gif" alt="½W¬ä¸ƒå±Šå—京国际化工技术与装备展览"/></a><span><a href="/exhibition/detail/1446.html" title="½W¬ä¸ƒå±Šå—京国际化工技术与装备展览" target="_blank">½W¬ä¸ƒå±Šå—京国际化工技术与装备展览</a></span> <p><b>地点åQ?/b>南京国际展览中心</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>江苏省化工行业协会、江苏省化学化工学会</p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-04-09</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1351.html" title="最å…?020国际机器人展_全国排期â€?æœ?3òq¿å·žå›½é™…机器人及工业自动化展" target="_blank"><img src="http://img70.ybzhan.cn/3/20190612/636959493677261675189.jpg" alt="最å…?020国际机器人展_全国排期â€?æœ?3òq¿å·žå›½é™…机器人及工业自动化展"/></a><span><a href="/exhibition/detail/1351.html" title="最å…?020国际机器人展_全国排期â€?æœ?3òq¿å·žå›½é™…机器人及工业自动化展" target="_blank">最å…?020国际机器人展_全国排期â€?æœ?3òq¿å·žå›½é™…机器人及工业自动化展</a></span> <p><b>地点åQ?/b>òq¿å·žç¶æ´²å›½é™…采购中心</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>òq¿å·žä¸€‹¹å±•è§ˆæœåŠ¡æœ‰é™å…¬å?/p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-04-13</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1369.html" title="2020½W¬äºŒå±Šå¹¿å·žå›½é™…智能制造与æ™ø™ƒ½å·¥åŽ‚展览ä¼? target="_blank"><img src="http://img69.ybzhan.cn/3/20190722/636994053748829861255.gif" alt="2020½W¬äºŒå±Šå¹¿å·žå›½é™…智能制造与æ™ø™ƒ½å·¥åŽ‚展览ä¼?/></a><span><a href="/exhibition/detail/1369.html" title="2020½W¬äºŒå±Šå¹¿å·žå›½é™…智能制造与æ™ø™ƒ½å·¥åŽ‚展览ä¼? target="_blank">2020½W¬äºŒå±Šå¹¿å·žå›½é™…智能制造与æ™ø™ƒ½å·¥åŽ‚展览ä¼?/a></span> <p><b>地点åQ?/b>òq¿å·žç¶æ´²å›½é™…采购中心</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>òq¿å·žä¸­ç”µå›½é™…展览有限公司</p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-04-13</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1410.html" title="2020½W¬å…«å±Šä¸Š‹¹·å›½é™…智慧能源及æ™ø™ƒ½ä¸‰è¡¨å±•è§ˆä¼? target="_blank"><img src="http://img68.ybzhan.cn/3/20190929/637053487813636242393.gif" alt="2020½W¬å…«å±Šä¸Š‹¹·å›½é™…智慧能源及æ™ø™ƒ½ä¸‰è¡¨å±•è§ˆä¼?/></a><span><a href="/exhibition/detail/1410.html" title="2020½W¬å…«å±Šä¸Š‹¹·å›½é™…智慧能源及æ™ø™ƒ½ä¸‰è¡¨å±•è§ˆä¼? target="_blank">2020½W¬å…«å±Šä¸Š‹¹·å›½é™…智慧能源及æ™ø™ƒ½ä¸‰è¡¨å±•è§ˆä¼?/a></span> <p><b>地点åQ?/b>上æ“v新国际博览中å¿?/p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>中国智慧城市工作委员ä¼?br>中国智慧城市产业与技术创新联ç›?br>上æ“v市安全防范技术协ä¼?/p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-04-16</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1438.html" title="2020中国.东北亚清‹zèƒ½æºï¼ˆä¾›æš–åQ‰äñ”业博览会" target="_blank"><img src="http://img71.ybzhan.cn/3/20191022/637073344590518691300.jpg" alt="2020中国.东北亚清‹zèƒ½æºï¼ˆä¾›æš–åQ‰äñ”业博览会"/></a><span><a href="/exhibition/detail/1438.html" title="2020中国.东北亚清‹zèƒ½æºï¼ˆä¾›æš–åQ‰äñ”业博览会" target="_blank">2020中国.东北亚清‹zèƒ½æºï¼ˆä¾›æš–åQ‰äñ”业博览会</a></span> <p><b>地点åQ?/b>长春国际会展中心</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>吉林省能源局<br>长春市èåN促会<br>吉林省电供暖行业协会</p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-04-17</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1376.html" title="½W¬äºŒåä¸‰å±Šä¸­å›½åŒ—方国际智能制造展览会" target="_blank"><img src="http://img71.ybzhan.cn/3/20190805/637005922468654028563.jpg" alt="½W¬äºŒåä¸‰å±Šä¸­å›½åŒ—方国际智能制造展览会"/></a><span><a href="/exhibition/detail/1376.html" title="½W¬äºŒåä¸‰å±Šä¸­å›½åŒ—方国际智能制造展览会" target="_blank">½W¬äºŒåä¸‰å±Šä¸­å›½åŒ—方国际智能制造展览会</a></span> <p><b>地点åQ?/b>沈阳国际展览中心</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>北方工商业展览有限公å?/p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-04-24</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1450.html" title="2020 上æ“v低碳产业及热泵节能展" target="_blank"><img src="http://img71.ybzhan.cn/3/20191105/637085637546764860832.gif" alt="2020 上æ“v低碳产业及热泵节能展"/></a><span><a href="/exhibition/detail/1450.html" title="2020 上æ“v低碳产业及热泵节能展" target="_blank">2020 上æ“v低碳产业及热泵节能展</a></span> <p><b>地点åQ?/b>上æ“v跨国采购会展中心</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>中国节能协会¼„³äº¤æ˜“äñ”业联ç›?/p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-04-26</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1441.html" title="2020½W¬åäºŒå±Šä¸­å›½æ°´æ–‡æ°´èµ„源技术与装备展览ä¼? target="_blank"><img src="http://img71.ybzhan.cn/3/20191024/637075245843278376365.jpg" alt="2020½W¬åäºŒå±Šä¸­å›½æ°´æ–‡æ°´èµ„源技术与装备展览ä¼?/></a><span><a href="/exhibition/detail/1441.html" title="2020½W¬åäºŒå±Šä¸­å›½æ°´æ–‡æ°´èµ„源技术与装备展览ä¼? target="_blank">2020½W¬åäºŒå±Šä¸­å›½æ°´æ–‡æ°´èµ„源技术与装备展览ä¼?/a></span> <p><b>地点åQ?/b>上æ“v跨国采购会展中心</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>中国气象学会<CMS></p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-04-26</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1424.html" title="2020½W?2届山东国际水å±? target="_blank"><img src="http://img69.ybzhan.cn/3/20191010/637063226475612306957.gif" alt="2020½W?2届山东国际水å±?/></a><span><a href="/exhibition/detail/1424.html" title="2020½W?2届山东国际水å±? target="_blank">2020½W?2届山东国际水å±?/a></span> <p><b>地点åQ?/b>å±×ƒ¸œå›½é™…会展中心</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>‹¹Žå—金诺展览有限公司</p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-04-27</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li> </ul> <script type="text/javascript">hover('exhiList6');</script> </div> <div id="exhibitions7" class="exhibitions"> <ul id="exhiList7" class="exhiList"> <li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1396.html" title="2020½W¬åå››å±Šä¸­å›½å›½é™…æ™ø™ƒ½äº¤é€šå±•è§ˆä¼š" target="_blank"><img src="http://img70.ybzhan.cn/3/20190903/637031081526029907803.jpg" alt="2020½W¬åå››å±Šä¸­å›½å›½é™…æ™ø™ƒ½äº¤é€šå±•è§ˆä¼š"/></a><span><a href="/exhibition/detail/1396.html" title="2020½W¬åå››å±Šä¸­å›½å›½é™…æ™ø™ƒ½äº¤é€šå±•è§ˆä¼š" target="_blank">2020½W¬åå››å±Šä¸­å›½å›½é™…æ™ø™ƒ½äº¤é€šå±•è§ˆä¼š</a></span> <p><b>地点åQ?/b>北京·ä¸­å›½å›½é™…展览中心</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>恒兴国际会展åQˆåŒ—京)有限公司 </p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-05-06</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1345.html" title="2020 武汉国际电子元器件、材料及生äñ”讑֤‡å±•è§ˆä¼? target="_blank"><img src="http://img68.ybzhan.cn/3/20190527/636945533590453005884.jpg" alt="2020 武汉国际电子元器件、材料及生äñ”讑֤‡å±•è§ˆä¼?/></a><span><a href="/exhibition/detail/1345.html" title="2020 武汉国际电子元器件、材料及生äñ”讑֤‡å±•è§ˆä¼? target="_blank">2020 武汉国际电子元器件、材料及生äñ”讑֤‡å±•è§ˆä¼?/a></span> <p><b>地点åQ?/b>武汉国际博览中心</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>武汉沃森联创展览有限公司</p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-05-07</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1413.html" title="2020½W¬å››å±Šä¸­å›½ï¼ˆé‡åº†åQ‰é•¿æ±Ÿç»‹¹Žå¸¦æ°´æŠ€æœ¯ä¸Žè®‘Ö¤‡å±•è§ˆä¼? target="_blank"><img src="http://img70.ybzhan.cn/3/20191009/637062178146454299104.gif" alt="2020½W¬å››å±Šä¸­å›½ï¼ˆé‡åº†åQ‰é•¿æ±Ÿç»‹¹Žå¸¦æ°´æŠ€æœ¯ä¸Žè®‘Ö¤‡å±•è§ˆä¼?/></a><span><a href="/exhibition/detail/1413.html" title="2020½W¬å››å±Šä¸­å›½ï¼ˆé‡åº†åQ‰é•¿æ±Ÿç»‹¹Žå¸¦æ°´æŠ€æœ¯ä¸Žè®‘Ö¤‡å±•è§ˆä¼? target="_blank">2020½W¬å››å±Šä¸­å›½ï¼ˆé‡åº†åQ‰é•¿æ±Ÿç»‹¹Žå¸¦æ°´æŠ€æœ¯ä¸Žè®‘Ö¤‡å±•è§ˆä¼?/a></span> <p><b>地点åQ?/b>重庆国际博览中心</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>重庆市环境保护äñ”业协ä¼?br>重庆市环境科学学ä¼?br>重庆市生态环境监‹¹‹åä¼?br>重庆市市政工½E?/p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-05-07</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1403.html" title="2020½W¬äºŒå±Šä¸­å›?雄安)国际生态环保äñ”业博览会" target="_blank"><img src="http://img68.ybzhan.cn/3/20190918/637044133715181407530.gif" alt="2020½W¬äºŒå±Šä¸­å›?雄安)国际生态环保äñ”业博览会"/></a><span><a href="/exhibition/detail/1403.html" title="2020½W¬äºŒå±Šä¸­å›?雄安)国际生态环保äñ”业博览会" target="_blank">2020½W¬äºŒå±Šä¸­å›?雄安)国际生态环保äñ”业博览会</a></span> <p><b>地点åQ?/b>容城体育é¦?/p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>沛_Œ—ž®šå‘会展服务有限公司<br>北京ž®šå‘国际会展有限公司</p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-05-10</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1377.html" title="½W?3届广州国际流体展暨阀é—?½Ž¡äšg½Ž¡æåŠæ³•å…°å±•è§ˆä¼š" target="_blank"><img src="http://img68.ybzhan.cn/3/20190805/637006128109096782102.jpg" alt="½W?3届广州国际流体展暨阀é—?½Ž¡äšg½Ž¡æåŠæ³•å…°å±•è§ˆä¼š"/></a><span><a href="/exhibition/detail/1377.html" title="½W?3届广州国际流体展暨阀é—?½Ž¡äšg½Ž¡æåŠæ³•å…°å±•è§ˆä¼š" target="_blank">½W?3届广州国际流体展暨阀é—?½Ž¡äšg½Ž¡æåŠæ³•å…°å±•è§ˆä¼š</a></span> <p><b>地点åQ?/b>òq¿äº¤ä¼šå±•é¦†CåŒ?/p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>òq¿ä¸œçœæµä½“机械技术学ä¼? <br>温州市龙湑֌ºé˜€é—¨è¡Œä¸šåä¼? </p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-05-10</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1405.html" title="2020中国(陕西)国际农业机械展览ä¼? target="_blank"><img src="http://img68.ybzhan.cn/3/20190924/637049354579681384218.gif" alt="2020中国(陕西)国际农业机械展览ä¼?/></a><span><a href="/exhibition/detail/1405.html" title="2020中国(陕西)国际农业机械展览ä¼? target="_blank">2020中国(陕西)国际农业机械展览ä¼?/a></span> <p><b>地点åQ?/b>西安家世界博览中å¿?/p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>华汉展览集团</p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-05-13</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1443.html" title="2020中国åQˆæ·„博)国际化工¿U‘技博览ä¼? target="_blank"><img src="http://img68.ybzhan.cn/3/20191029/637079589884362549795.jpg" alt="2020中国åQˆæ·„博)国际化工¿U‘技博览ä¼?/></a><span><a href="/exhibition/detail/1443.html" title="2020中国åQˆæ·„博)国际化工¿U‘技博览ä¼? target="_blank">2020中国åQˆæ·„博)国际化工¿U‘技博览ä¼?/a></span> <p><b>地点åQ?/b>淄博国际会展中心</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>å±×ƒ¸œçœæœºæ¢°å·¥ä¸šç§‘学技术协ä¼?/p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-05-14</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1370.html" title="2020½W¬ä¸ƒå±Šå®‰å¾½çŽ¯ä¿å±•è§ˆä¼š" target="_blank"><img src="http://img70.ybzhan.cn/3/20190722/636994073596553861668.jpg" alt="2020½W¬ä¸ƒå±Šå®‰å¾½çŽ¯ä¿å±•è§ˆä¼š"/></a><span><a href="/exhibition/detail/1370.html" title="2020½W¬ä¸ƒå±Šå®‰å¾½çŽ¯ä¿å±•è§ˆä¼š" target="_blank">2020½W¬ä¸ƒå±Šå®‰å¾½çŽ¯ä¿å±•è§ˆä¼š</a></span> <p><b>地点åQ?/b>滨湖国际会展中心</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>中威国际展览有限公司</p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-05-20</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1459.html" title="½W?6届中国模具之都博览会åQˆå®æ³¢æœºåºŠæ¨¡å…·å±•åQ? target="_blank"><img src="http://img69.ybzhan.cn/3/20191113/637092579582065293606.gif" alt="½W?6届中国模具之都博览会åQˆå®æ³¢æœºåºŠæ¨¡å…·å±•åQ?/></a><span><a href="/exhibition/detail/1459.html" title="½W?6届中国模具之都博览会åQˆå®æ³¢æœºåºŠæ¨¡å…·å±•åQ? target="_blank">½W?6届中国模具之都博览会åQˆå®æ³¢æœºåºŠæ¨¡å…·å±•åQ?/a></span> <p><b>地点åQ?/b>宁æ‡L国际会展中心</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>金诺会展</p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-05-25</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1349.html" title="2020½W¬å…«å±Šä¸Š‹¹·å›½é™…分析测试技术、环境试验设备展览会" target="_blank"><img src="http://img71.ybzhan.cn/3/20190610/636957553598010561289.jpg" alt="2020½W¬å…«å±Šä¸Š‹¹·å›½é™…分析测试技术、环境试验设备展览会"/></a><span><a href="/exhibition/detail/1349.html" title="2020½W¬å…«å±Šä¸Š‹¹·å›½é™…分析测试技术、环境试验设备展览会" target="_blank">2020½W¬å…«å±Šä¸Š‹¹·å›½é™…分析测试技术、环境试验设备展览会</a></span> <p><b>地点åQ?/b>上æ“v光大会展中心</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>汉慕会展</p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-05-25</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1398.html" title="2020重庆åQˆå›½é™…)表面处理、电镀、涂装展览会" target="_blank"><img src="http://img70.ybzhan.cn/3/20190903/637031247159921702820.jpg" alt="2020重庆åQˆå›½é™…)表面处理、电镀、涂装展览会"/></a><span><a href="/exhibition/detail/1398.html" title="2020重庆åQˆå›½é™…)表面处理、电镀、涂装展览会" target="_blank">2020重庆åQˆå›½é™…)表面处理、电镀、涂装展览会</a></span> <p><b>地点åQ?/b>重庆国际博览中心</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>òq¿ä¸œæ™ºå±•å±•è§ˆæœ‰é™å…¬å¸</p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-05-28</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1386.html" title="2020½W?届常州国际电机技术博览会暨零配äšg采购交易ä¼? target="_blank"><img src="http://img69.ybzhan.cn/3/20190821/637019910440179108358.gif" alt="2020½W?届常州国际电机技术博览会暨零配äšg采购交易ä¼?/></a><span><a href="/exhibition/detail/1386.html" title="2020½W?届常州国际电机技术博览会暨零配äšg采购交易ä¼? target="_blank">2020½W?届常州国际电机技术博览会暨零配äšg采购交易ä¼?/a></span> <p><b>地点åQ?/b>常州国际会展中心</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>杭州铭通展览有限公å?/p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-05-28</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1400.html" title="½W¬äºŒåäºŒå±Šï¼ˆåŽå±•åQ‰å¤§˜qžå›½é™…自动化、äÈA器äÈA表展览会" target="_blank"><img src="http://img69.ybzhan.cn/3/20190904/637032101206167581259.jpg" alt="½W¬äºŒåäºŒå±Šï¼ˆåŽå±•åQ‰å¤§˜qžå›½é™…自动化、äÈA器äÈA表展览会"/></a><span><a href="/exhibition/detail/1400.html" title="½W¬äºŒåäºŒå±Šï¼ˆåŽå±•åQ‰å¤§˜qžå›½é™…自动化、äÈA器äÈA表展览会" target="_blank">½W¬äºŒåäºŒå±Šï¼ˆåŽå±•åQ‰å¤§˜qžå›½é™…自动化、äÈA器äÈA表展览会</a></span> <p><b>地点åQ?/b>大连星æ“v会展中心</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>辽宁省机械工½E‹å­¦ä¼? <br>大连华展展览服务有限公司</p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-05-28</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1417.html" title="½W¬ä¸‰å±Šå›½é™…(重庆åQ‰å·¥ä¸šæ°´å¤„理 废气æ²È†æŠ€æœ¯å±•è§ˆä¼š" target="_blank"><img src="http://img71.ybzhan.cn/3/20191009/637062235316779519993.jpg" alt="½W¬ä¸‰å±Šå›½é™…(重庆åQ‰å·¥ä¸šæ°´å¤„理 废气æ²È†æŠ€æœ¯å±•è§ˆä¼š"/></a><span><a href="/exhibition/detail/1417.html" title="½W¬ä¸‰å±Šå›½é™…(重庆åQ‰å·¥ä¸šæ°´å¤„理 废气æ²È†æŠ€æœ¯å±•è§ˆä¼š" target="_blank">½W¬ä¸‰å±Šå›½é™…(重庆åQ‰å·¥ä¸šæ°´å¤„理 废气æ²È†æŠ€æœ¯å±•è§ˆä¼š</a></span> <p><b>地点åQ?/b>重庆国际博览中心</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>重庆市环境保护äñ”业协ä¼?br>重庆市环保企业商ä¼?br>香港智展国际展览有限公司 <br>òq¿ä¸œæ™ºå±•</p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-05-28</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li> </ul> <script type="text/javascript">hover('exhiList7');</script> </div> <div id="exhibitions8" class="exhibitions"> <ul id="exhiList8" class="exhiList"> <li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1435.html" title="2020 上æ“v国际氟材料应用与技术展览会" target="_blank"><img src="http://img69.ybzhan.cn/3/20191017/637069206282477818893.jpg" alt="2020 上æ“v国际氟材料应用与技术展览会"/></a><span><a href="/exhibition/detail/1435.html" title="2020 上æ“v国际氟材料应用与技术展览会" target="_blank">2020 上æ“v国际氟材料应用与技术展览会</a></span> <p><b>地点åQ?/b>国家会展中心åQˆä¸Š‹¹øP¼‰</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>上æ“vèïL‘žä¼šå±•æœ‰é™å…¬å¸</p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-06-03</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1432.html" title="½W¬ä¹å±Šä¸Š‹¹·å›½é™…æ܇½Ž¡é˜€å±•è§ˆä¼? target="_blank"><img src="http://img71.ybzhan.cn/3/20191015/637067495839522145489.gif" alt="½W¬ä¹å±Šä¸Š‹¹·å›½é™…æ܇½Ž¡é˜€å±•è§ˆä¼?/></a><span><a href="/exhibition/detail/1432.html" title="½W¬ä¹å±Šä¸Š‹¹·å›½é™…æ܇½Ž¡é˜€å±•è§ˆä¼? target="_blank">½W¬ä¹å±Šä¸Š‹¹·å›½é™…æ܇½Ž¡é˜€å±•è§ˆä¼?/a></span> <p><b>地点åQ?/b>上æ“v国家会展中心</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>上æ“vèïL‘žä¼šå±•æœ‰é™å…¬å¸</p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-06-03</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1393.html" title="2020½W¬åå…­å±ŠåŒ—京国际工业自动化展览会" target="_blank"><img src="http://img68.ybzhan.cn/3/20190829/637026747792072078692.gif" alt="2020½W¬åå…­å±ŠåŒ—京国际工业自动化展览会"/></a><span><a href="/exhibition/detail/1393.html" title="2020½W¬åå…­å±ŠåŒ—京国际工业自动化展览会" target="_blank">2020½W¬åå…­å±ŠåŒ—京国际工业自动化展览会</a></span> <p><b>地点åQ?/b>中国国际展览中心åQˆæœé˜›_ŒºåŒ—三环东è·?åøP¼‰</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>中国讑֤‡½Ž¡ç†åä¼š <br>中国机电产品‹¹é€šåä¼? 中工智科技有限公司</p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-06-04</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1390.html" title="AME2020 亚洲国际机械刉™€ å·¥ä¸šåšè§ˆä¼š" target="_blank"><img src="http://img68.ybzhan.cn/3/20190826/637024166485277490492.gif" alt="AME2020 亚洲国际机械刉™€ å·¥ä¸šåšè§ˆä¼š"/></a><span><a href="/exhibition/detail/1390.html" title="AME2020 亚洲国际机械刉™€ å·¥ä¸šåšè§ˆä¼š" target="_blank">AME2020 亚洲国际机械刉™€ å·¥ä¸šåšè§ˆä¼š</a></span> <p><b>地点åQ?/b>北京·ä¸­å›½å›½é™…展览中心</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>中国讑֤‡½Ž¡ç†åä¼š 中国机电产品‹¹é€šåä¼? 中工智科技有限公司</p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-06-04</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1449.html" title="2020½W¬äºŒåä¸€å±Šä¸­å›½å¤©ç„¶æ°”车船、加气站讑֤‡å±•è§ˆä¼šæš¨è®ºå›" target="_blank"><img src="http://img70.ybzhan.cn/3/20191105/637085463737962097795.gif" alt="2020½W¬äºŒåä¸€å±Šä¸­å›½å¤©ç„¶æ°”车船、加气站讑֤‡å±•è§ˆä¼šæš¨è®ºå›"/></a><span><a href="/exhibition/detail/1449.html" title="2020½W¬äºŒåä¸€å±Šä¸­å›½å¤©ç„¶æ°”车船、加气站讑֤‡å±•è§ˆä¼šæš¨è®ºå›" target="_blank">2020½W¬äºŒåä¸€å±Šä¸­å›½å¤©ç„¶æ°”车船、加气站讑֤‡å±•è§ˆä¼šæš¨è®ºå›</a></span> <p><b>地点åQ?/b>北京·ä¸­å›½å›½é™…展览中心</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>亚太天然气汽车协会等 <br></p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-06-04</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1391.html" title="2020北京国际æ™ø™ƒ½ä»“储及物料搬˜qæŠ€æœ¯åšè§ˆä¼š" target="_blank"><img src="http://img71.ybzhan.cn/3/20190826/637024313379060858340.jpg" alt="2020北京国际æ™ø™ƒ½ä»“储及物料搬˜qæŠ€æœ¯åšè§ˆä¼š"/></a><span><a href="/exhibition/detail/1391.html" title="2020北京国际æ™ø™ƒ½ä»“储及物料搬˜qæŠ€æœ¯åšè§ˆä¼š" target="_blank">2020北京国际æ™ø™ƒ½ä»“储及物料搬˜qæŠ€æœ¯åšè§ˆä¼š</a></span> <p><b>地点åQ?/b>北京·ä¸­å›½å›½é™…展览中心</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>北京亚太瑞斯会展服务有限公司</p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-06-09</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1437.html" title="2020½W¬ä¹å±Šä¸­å›½å›½é˜²ä¿¡æ¯åŒ–装备与技术博览会" target="_blank"><img src="http://img69.ybzhan.cn/3/20191018/637070123005927744733.jpg" alt="2020½W¬ä¹å±Šä¸­å›½å›½é˜²ä¿¡æ¯åŒ–装备与技术博览会"/></a><span><a href="/exhibition/detail/1437.html" title="2020½W¬ä¹å±Šä¸­å›½å›½é˜²ä¿¡æ¯åŒ–装备与技术博览会" target="_blank">2020½W¬ä¹å±Šä¸­å›½å›½é˜²ä¿¡æ¯åŒ–装备与技术博览会</a></span> <p><b>地点åQ?/b>中国国际展览中心</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>北京企发展览服务有限公司</p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-06-09</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1383.html" title="2020òq´å¹¿å·žå·¨‹¹ªå›½é™…金属暨冉™‡‘工业展览ä¼? target="_blank"><img src="http://img70.ybzhan.cn/3/20190813/637013071758695615946.gif" alt="2020òq´å¹¿å·žå·¨‹¹ªå›½é™…金属暨冉™‡‘工业展览ä¼?/></a><span><a href="/exhibition/detail/1383.html" title="2020òq´å¹¿å·žå·¨‹¹ªå›½é™…金属暨冉™‡‘工业展览ä¼? target="_blank">2020òq´å¹¿å·žå·¨‹¹ªå›½é™…金属暨冉™‡‘工业展览ä¼?/a></span> <p><b>地点åQ?/b>òq¿å·žç¶æ´²å±•é¦†CåŒ?/p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>òq¿å·žå·¨æµªå±•è§ˆ½{–划有限公司</p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-06-11</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1409.html" title="½W¬äºŒåä¸€å±Šå¹¿å·žå›½é™…热处理、工业炉å±? target="_blank"><img src="http://img71.ybzhan.cn/3/20190927/637052001919255750373.jpg" alt="½W¬äºŒåä¸€å±Šå¹¿å·žå›½é™…热处理、工业炉å±?/></a><span><a href="/exhibition/detail/1409.html" title="½W¬äºŒåä¸€å±Šå¹¿å·žå›½é™…热处理、工业炉å±? target="_blank">½W¬äºŒåä¸€å±Šå¹¿å·žå›½é™…热处理、工业炉å±?/a></span> <p><b>地点åQ?/b>中国˜q›å‡ºå£å•†å“äº¤æ˜“会琶洲展馆C区首å±?/p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>òq¿å·žå·¨æµªå±•è§ˆ½{–划有限公司</p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-06-11</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1415.html" title="2020中国åQˆåŒ—京)国际智慧工地装备展览ä¼? target="_blank"><img src="http://img68.ybzhan.cn/3/20191009/637062188247127514236.jpg" alt="2020中国åQˆåŒ—京)国际智慧工地装备展览ä¼?/></a><span><a href="/exhibition/detail/1415.html" title="2020中国åQˆåŒ—京)国际智慧工地装备展览ä¼? target="_blank">2020中国åQˆåŒ—京)国际智慧工地装备展览ä¼?/a></span> <p><b>地点åQ?/b>中国·åŒ—京亦创国际会展中心</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>北京铭世博国际展览有限公å?/p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-06-30</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li> </ul> <script type="text/javascript">hover('exhiList8');</script> </div> <div id="exhibitions9" class="exhibitions"> <ul id="exhiList9" class="exhiList"> <li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1418.html" title="2020中国国际传感器技术与应用展览ä¼? target="_blank"><img src="http://img68.ybzhan.cn/3/20191009/637062268284334766648.gif" alt="2020中国国际传感器技术与应用展览ä¼?/></a><span><a href="/exhibition/detail/1418.html" title="2020中国国际传感器技术与应用展览ä¼? target="_blank">2020中国国际传感器技术与应用展览ä¼?/a></span> <p><b>地点åQ?/b>上æ“v新国际博览中å¿?/p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>国科学院物联¾|‘发展研½I¶ä¸­å¿ƒã€ä¸Š‹¹·å¸‚自动化学ä¼?/p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-07-08</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1407.html" title="AMTS 2020 ½W¬åå…­å±Šä¸Šæ“v国际汽èžR刉™€ æŠ€æœ¯ä¸Žè£…备及材料展览会" target="_blank"><img src="http://img69.ybzhan.cn/3/20190924/637049392167624872910.gif" alt="AMTS 2020 ½W¬åå…­å±Šä¸Šæ“v国际汽èžR刉™€ æŠ€æœ¯ä¸Žè£…备及材料展览会"/></a><span><a href="/exhibition/detail/1407.html" title="AMTS 2020 ½W¬åå…­å±Šä¸Šæ“v国际汽èžR刉™€ æŠ€æœ¯ä¸Žè£…备及材料展览会" target="_blank">AMTS 2020 ½W¬åå…­å±Šä¸Šæ“v国际汽èžR刉™€ æŠ€æœ¯ä¸Žè£…备及材料展览会</a></span> <p><b>地点åQ?/b>上æ“v新国际博览中心(W1-W5,E1-E3馆)</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>åŠÞp¿›å±•è§ˆåQˆä¸Š‹¹øP¼‰æœ‰é™å…¬å¸</p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-07-08</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1406.html" title="AHTE ½W¬åå››å±Šä¸Šæ“v国际工业装配与传输技术展览会" target="_blank"><img src="http://img68.ybzhan.cn/3/20190924/637049389541386200688.gif" alt="AHTE ½W¬åå››å±Šä¸Šæ“v国际工业装配与传输技术展览会"/></a><span><a href="/exhibition/detail/1406.html" title="AHTE ½W¬åå››å±Šä¸Šæ“v国际工业装配与传输技术展览会" target="_blank">AHTE ½W¬åå››å±Šä¸Šæ“v国际工业装配与传输技术展览会</a></span> <p><b>地点åQ?/b>上æ“v新国际博览中å¿?/p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>åŠÞp¿›å±•è§ˆåQˆä¸Š‹¹øP¼‰æœ‰é™å…¬å¸</p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-07-08</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1445.html" title="2020哈尔滨暖通制冷及 舒适家居展览会" target="_blank"><img src="http://img71.ybzhan.cn/3/20191029/637079596552413743426.png" alt="2020哈尔滨暖通制冷及 舒适家居展览会"/></a><span><a href="/exhibition/detail/1445.html" title="2020哈尔滨暖通制冷及 舒适家居展览会" target="_blank">2020哈尔滨暖通制冷及 舒适家居展览会</a></span> <p><b>地点åQ?/b>哈尔滨国际会展中å¿?/p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>中国建筑材料‹¹é€šåä¼šç”µä¾›æš–委员ä¼?br>北展东方会展服务有限公司</p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-07-10</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1448.html" title="2020½W¬äºŒå±Šæ–°ç–†â€”亚‹Æ§äº”金机电äñ”品èåN易展览会" target="_blank"><img src="http://img71.ybzhan.cn/3/20191031/637081333215519644700.jpg" alt="2020½W¬äºŒå±Šæ–°ç–†â€”亚‹Æ§äº”金机电äñ”品èåN易展览会"/></a><span><a href="/exhibition/detail/1448.html" title="2020½W¬äºŒå±Šæ–°ç–†â€”亚‹Æ§äº”金机电äñ”品èåN易展览会" target="_blank">2020½W¬äºŒå±Šæ–°ç–†â€”亚‹Æ§äº”金机电äñ”品èåN易展览会</a></span> <p><b>地点åQ?/b>新疆国际会展中心</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>新疆¾l´å¾ž®”自æ²ÕdŒºæœºç”µäº§å“˜q›å‡ºå£å•†ä¼?/p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-07-17</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1454.html" title="½W?3届青岛国际机床展览会" target="_blank"><img src="http://img70.ybzhan.cn/3/20191111/637090821581084324480.gif" alt="½W?3届青岛国际机床展览会"/></a><span><a href="/exhibition/detail/1454.html" title="½W?3届青岛国际机床展览会" target="_blank">½W?3届青岛国际机床展览会</a></span> <p><b>地点åQ?/b>青岛国际博览中心</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>金诺会展</p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-07-18</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1423.html" title="2020甘肃åQˆå…°å·žï¼‰æš–通展览会" target="_blank"><img src="http://img70.ybzhan.cn/3/20191010/637063112816400442777.jpg" alt="2020甘肃åQˆå…°å·žï¼‰æš–通展览会"/></a><span><a href="/exhibition/detail/1423.html" title="2020甘肃åQˆå…°å·žï¼‰æš–通展览会" target="_blank">2020甘肃åQˆå…°å·žï¼‰æš–通展览会</a></span> <p><b>地点åQ?/b>甘肃国际会展中心</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>中国建筑材料‹¹é€šåä¼šç”µä¾›æš–委员ä¼?br>甘肃省太阌™ƒ½é£Žèƒ½åä¼š½{?/p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-07-26</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li> </ul> <script type="text/javascript">hover('exhiList9');</script> </div> <div id="exhibitions10" class="exhibitions"> <ul id="exhiList10" class="exhiList"> <li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1428.html" title="2020½W¬ä¹å±Šæ˜†æ˜Žå›½é™…城镇水务及水处理技术设备展览会" target="_blank"><img src="http://img68.ybzhan.cn/3/20191028/637078799846797106521.gif" alt="2020½W¬ä¹å±Šæ˜†æ˜Žå›½é™…城镇水务及水处理技术设备展览会"/></a><span><a href="/exhibition/detail/1428.html" title="2020½W¬ä¹å±Šæ˜†æ˜Žå›½é™…城镇水务及水处理技术设备展览会" target="_blank">2020½W¬ä¹å±Šæ˜†æ˜Žå›½é™…城镇水务及水处理技术设备展览会</a></span> <p><b>地点åQ?/b>昆明滇池国际会展中心</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>中国国际商会云南商会 云南省市政工½E‹åä¼? <br>云南省城镇供水协会等</p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-08-06</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1419.html" title="2020½W¬åä¸€å±Šäº‘南国际徏½{‘装饰材料展览会" target="_blank"><img src="http://img71.ybzhan.cn/3/20191010/637062980221246310688.jpg" alt="2020½W¬åä¸€å±Šäº‘南国际徏½{‘装饰材料展览会"/></a><span><a href="/exhibition/detail/1419.html" title="2020½W¬åä¸€å±Šäº‘南国际徏½{‘装饰材料展览会" target="_blank">2020½W¬åä¸€å±Šäº‘南国际徏½{‘装饰材料展览会</a></span> <p><b>地点åQ?/b>昆明滇池国际会展中心</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>云南省徏½{‘业协会、云南省建筑节能协会、云南省房地产业协会½{?/p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-08-06</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1430.html" title="2020亚洲热能¿U‘技及舒适家居系¾lŸåšè§ˆä¼š" target="_blank"><img src="http://img71.ybzhan.cn/3/20191014/637066590001127040242.gif" alt="2020亚洲热能¿U‘技及舒适家居系¾lŸåšè§ˆä¼š"/></a><span><a href="/exhibition/detail/1430.html" title="2020亚洲热能¿U‘技及舒适家居系¾lŸåšè§ˆä¼š" target="_blank">2020亚洲热能¿U‘技及舒适家居系¾lŸåšè§ˆä¼š</a></span> <p><b>地点åQ?/b>òq¿å·ž&#8226;òq¿äº¤ä¼šå±•é¦?/p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>òq¿ä¸œé¸¿å¨å›½é™…会展集团有限公司</p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-08-16</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1404.html" title="2020½W¬åå±Šäºšå¤ªå›½é™…电源äñ”品及技术展览会" target="_blank"><img src="http://img71.ybzhan.cn/3/20190918/637044188851289945717.jpg" alt="2020½W¬åå±Šäºšå¤ªå›½é™…电源äñ”品及技术展览会"/></a><span><a href="/exhibition/detail/1404.html" title="2020½W¬åå±Šäºšå¤ªå›½é™…电源äñ”品及技术展览会" target="_blank">2020½W¬åå±Šäºšå¤ªå›½é™…电源äñ”品及技术展览会</a></span> <p><b>地点åQ?/b>òq¿å·ž·ä¸­å›½˜q›å‡ºå£å•†å“äº¤æ˜“会展馆AåŒ?/p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>中国节能协会、广东省节能协会、广东省¾_¤æ¸¯æ¾›_ˆä½œä¿ƒ˜q›ä¼š</p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-08-16</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1453.html" title="2020½W¬å…«å±Šä¸Š‹¹·å›½é™…生物发酵äñ”品与技术装备展览会" target="_blank"><img src="http://img71.ybzhan.cn/3/20191109/637089079300785268823.jpg" alt="2020½W¬å…«å±Šä¸Š‹¹·å›½é™…生物发酵äñ”品与技术装备展览会"/></a><span><a href="/exhibition/detail/1453.html" title="2020½W¬å…«å±Šä¸Š‹¹·å›½é™…生物发酵äñ”品与技术装备展览会" target="_blank">2020½W¬å…«å±Šä¸Š‹¹·å›½é™…生物发酵äñ”品与技术装备展览会</a></span> <p><b>地点åQ?/b>上æ“v新国际博览中å¿?/p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>中国生物发酵产业协会</p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-08-26</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1388.html" title="½W¬åäºŒå±Šä¸Šæ“v国际çŸÏxÑa和化工技术装备展览会" target="_blank"><img src="http://img69.ybzhan.cn/3/20190821/637019998417195004727.jpg" alt="½W¬åäºŒå±Šä¸Šæ“v国际çŸÏxÑa和化工技术装备展览会"/></a><span><a href="/exhibition/detail/1388.html" title="½W¬åäºŒå±Šä¸Šæ“v国际çŸÏxÑa和化工技术装备展览会" target="_blank">½W¬åäºŒå±Šä¸Šæ“v国际çŸÏxÑa和化工技术装备展览会</a></span> <p><b>地点åQ?/b>上æ“v新国际博览中å¿?/p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>北京振威展览有限公司<br>中国çŸÏxÑa和石油化工设备工业协ä¼?br>中国国际贸易促进委员会化工行业分ä¼?/p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-08-26</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li> </ul> <script type="text/javascript">hover('exhiList10');</script> </div> <div id="exhibitions11" class="exhibitions"> <ul id="exhiList11" class="exhiList"> <li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1447.html" title="2020½W¬åä¹å±Šä¸­å›½å›½é™…装备刉™€ ä¸šåšè§ˆä¼? target="_blank"><img src="http://img71.ybzhan.cn/3/20191031/637081299939382551190.gif" alt="2020½W¬åä¹å±Šä¸­å›½å›½é™…装备刉™€ ä¸šåšè§ˆä¼?/></a><span><a href="/exhibition/detail/1447.html" title="2020½W¬åä¹å±Šä¸­å›½å›½é™…装备刉™€ ä¸šåšè§ˆä¼? target="_blank">2020½W¬åä¹å±Šä¸­å›½å›½é™…装备刉™€ ä¸šåšè§ˆä¼?/a></span> <p><b>地点åQ?/b>沈阳国际展览中心</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>中华人民共和国商务部ã€? 中华人民共和国发展和æ”?/p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-09-01</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1440.html" title="中国(深圳)国际工业互联¾|‘创新应用展览会" target="_blank"><img src="http://img69.ybzhan.cn/3/20191023/637074391127396190169.gif" alt="中国(深圳)国际工业互联¾|‘创新应用展览会"/></a><span><a href="/exhibition/detail/1440.html" title="中国(深圳)国际工业互联¾|‘创新应用展览会" target="_blank">中国(深圳)国际工业互联¾|‘创新应用展览会</a></span> <p><b>地点åQ?/b>深圳会展中心</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>深圳自动化学会工业互联网专委ä¼?br>香港贸发展览集团有限公司</p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-09-02</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1421.html" title="2020½W¬åå±Šæ·±åœ›_›½é™…工业自动化及机器äh展览ä¼? target="_blank"><img src="http://img71.ybzhan.cn/3/20191010/637063006436974604189.gif" alt="2020½W¬åå±Šæ·±åœ›_›½é™…工业自动化及机器äh展览ä¼?/></a><span><a href="/exhibition/detail/1421.html" title="2020½W¬åå±Šæ·±åœ›_›½é™…工业自动化及机器äh展览ä¼? target="_blank">2020½W¬åå±Šæ·±åœ›_›½é™…工业自动化及机器äh展览ä¼?/a></span> <p><b>地点åQ?/b>深圳会展中心</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>深圳自动化学会、香港èåN发展览集团有限公å?/p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-09-02</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1420.html" title="2020½W¬åå±Šæ·±åœ›_›½é™…连接器、线¾~†çº¿æŸåŠåŠ å·¥è®‘Ö¤‡å±•è§ˆä¼? target="_blank"><img src="http://img68.ybzhan.cn/3/20191010/637062983569468544931.jpg" alt="2020½W¬åå±Šæ·±åœ›_›½é™…连接器、线¾~†çº¿æŸåŠåŠ å·¥è®‘Ö¤‡å±•è§ˆä¼?/></a><span><a href="/exhibition/detail/1420.html" title="2020½W¬åå±Šæ·±åœ›_›½é™…连接器、线¾~†çº¿æŸåŠåŠ å·¥è®‘Ö¤‡å±•è§ˆä¼? target="_blank">2020½W¬åå±Šæ·±åœ›_›½é™…连接器、线¾~†çº¿æŸåŠåŠ å·¥è®‘Ö¤‡å±•è§ˆä¼?/a></span> <p><b>地点åQ?/b>深圳会展中心</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>深圳自动化学会、èåN发展览集å›?/p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-09-02</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1429.html" title="½W¬åå±Šæ·±åœ›_›½é™?C电子æ™ø™ƒ½è£…备展览ä¼? target="_blank"><img src="http://img70.ybzhan.cn/3/20191012/637064908551988582573.jpg" alt="½W¬åå±Šæ·±åœ›_›½é™?C电子æ™ø™ƒ½è£…备展览ä¼?/></a><span><a href="/exhibition/detail/1429.html" title="½W¬åå±Šæ·±åœ›_›½é™?C电子æ™ø™ƒ½è£…备展览ä¼? target="_blank">½W¬åå±Šæ·±åœ›_›½é™?C电子æ™ø™ƒ½è£…备展览ä¼?/a></span> <p><b>地点åQ?/b>深圳会展中心234号馆</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>深圳自动化学ä¼? 香港贸发展览集团有限公司</p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-09-02</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1452.html" title="2020òq´æ­å·žæ°”体展" target="_blank"><img src="http://img69.ybzhan.cn/3/20191109/637089074360979620860.jpg" alt="2020òq´æ­å·žæ°”体展"/></a><span><a href="/exhibition/detail/1452.html" title="2020òq´æ­å·žæ°”体展" target="_blank">2020òq´æ­å·žæ°”体展</a></span> <p><b>地点åQ?/b>杭州国际博览中心</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>北京亚艾特展览有限公å?br>北京艾亚特会展有限公å?/p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-09-22</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li><li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1458.html" title="2020½W?7届无锡太湖国际机床及æ™ø™ƒ½å·¥ä¸šè£…备产业博览ä¼? target="_blank"><img src="http://img71.ybzhan.cn/3/20191112/637091675439915068634.jpg" alt="2020½W?7届无锡太湖国际机床及æ™ø™ƒ½å·¥ä¸šè£…备产业博览ä¼?/></a><span><a href="/exhibition/detail/1458.html" title="2020½W?7届无锡太湖国际机床及æ™ø™ƒ½å·¥ä¸šè£…备产业博览ä¼? target="_blank">2020½W?7届无锡太湖国际机床及æ™ø™ƒ½å·¥ä¸šè£…备产业博览ä¼?/a></span> <p><b>地点åQ?/b>无锡太湖国际博览中心</p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>中国国际贸易促进委员会无锡市支会½{?/p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-09-23</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li> </ul> <script type="text/javascript">hover('exhiList11');</script> </div> <div id="exhibitions12" class="exhibitions"> <ul id="exhiList12" class="exhiList"> <li> <dl> <dt> <a href="/exhibition/detail/1439.html" title="æ±½èžR底盘¾pȝ»Ÿä¸Žåˆ¶é€ å·¥½E‹æŠ€æœ¯å±•è§ˆä¼šåQˆAMEEåQ? target="_blank"><img src="http://img69.ybzhan.cn/3/20191022/637073419215063078913.jpg" alt="æ±½èžR底盘¾pȝ»Ÿä¸Žåˆ¶é€ å·¥½E‹æŠ€æœ¯å±•è§ˆä¼šåQˆAMEEåQ?/></a><span><a href="/exhibition/detail/1439.html" title="æ±½èžR底盘¾pȝ»Ÿä¸Žåˆ¶é€ å·¥½E‹æŠ€æœ¯å±•è§ˆä¼šåQˆAMEEåQ? target="_blank">æ±½èžR底盘¾pȝ»Ÿä¸Žåˆ¶é€ å·¥½E‹æŠ€æœ¯å±•è§ˆä¼šåQˆAMEEåQ?/a></span> <p><b>地点åQ?/b>上æ“v世博展览é¦?/p> <p><b>ä¸ÕdŠžæ–¹ï¼š</b>AEEæ±½èžR工程会议òq›_°ã€ACSæ±½èžR底盘产业联盟、米创博隆展览(上æ“våQ‰æœ‰é™å…¬å?/p> <p><b>旉™—´åQ?/b>2020-10-26</p> <br class="clear" /> </dt> <!--<dd><a href="#">我要参展</a><a href="#">我要参观</a></dd>--> </dl> </li> </ul> <script type="text/javascript">hover('exhiList12');</script> </div> <script type="text/javascript">tab('exhiTop','a','active','exhibitions');</script> </div> <script type="text/javascript"> function getcity(pid) { var recity=eval("data="+Vivian.getCity(pid).value); if(recity.Detail.length>0) { //$("cityid").options.length=0; jQuery("#cityid .select3Bot li").remove();//删除下面的标è®? //var options=new Option("所有城å¸?,"0"); //$("cityid").options.add(options); jQuery("#cityid .select3Bot").append("<li value=\"0\">所有城å¸?/li>"); for(var i=0;i<recity.Detail.length;i++) { //var option=new Option(recity.Detail[i].city,recity.Detail[i].ID) //$("cityid").options.add(option); jQuery("#cityid .select3Bot").append("<li value=\""+recity.Detail[i].ID+"\">"+recity.Detail[i].city+"</li>"); } //var cid="0"; //if(cid!="") //{ //jQuery("#cityid").value=cid //} } //if(document.getElementById("provinceid").value==0) //{ //document.getElementById("cityid").options.length=0; //document.getElementById("cityid").options.add(new Option("所有城å¸?,0)); //} //最后对地区˜q›è¡Œjs操作 var oSel = document.getElementById("cityid"); var aUl = oSel.getElementsByTagName("ul"); for (var i = 0; i < aUl.length; i++) { aUl[i].index = i; (function(ul) { var aLi = ul.getElementsByTagName("li"); for (var i = 0; i < aLi.length; i++) { aLi[i].onmouseover = function() { this.className = 'selected'; }; aLi[i].onmouseout = function() { this.className = ''; }; aLi[i].onclick = function(ev) { var ev = ev || window.event; document.getElementById("selectspan3").innerHTML = this.innerHTML; ev.cancelBubble = true; var aaa = document.getElementById("select3Bot"); aaa.style.display = 'none'; document.getElementById("select3Hid").value=this.value; }; } })(aUl[i]); } } </script> <div class="exhiRight"> <div class="queryTop"></div> <div class="query"> <div class="querySelect" id="select"> <label>行业åQ?/label> <div class="select1"> <span>所有行ä¸?/span> <input type="hidden" id="select1Hid" value="0"> <ul> <li value="0"><a>所有行ä¸?/a></li> <li value="3991" >‹¹é‡ä»ªè¡¨</li><li value="3993" >温度仪表</li><li value="3990" >‹¹‹é‡/计量</li><li value="3985" >分析‹‚€‹¹?/li><li value="6832" >数显仪表</li><li value="3996" >压力仪表</li><li value="3994" >æ¶?物位仪表</li><li value="3992" >泵阀</li><li value="3989" >电工仪表</li><li value="20972" >生命¿U‘学仪器</li><li value="3986" >实验仪器</li><li value="3978" >校验仪表</li><li value="6371" >¾pȝ»Ÿé›†æˆåŠå·¥æŽ?/li><li value="20866" >机械讑֤‡</li><li value="3964" >电子元器ä»?/li><li value="3965" >专用仪表</li><li value="3982" >仪表上游</li><li value="6300" >仪表下游</li><li value="20714" >机器äº?/li><li value="20853" >二手讑֤‡</li><li value="20772" >云计½Ž?/li> </ul> </div> <label style="margin-top: 10px;">地区åQ?/label> <div class="select2" name="PID" id="provinceid"> <span>不限</span> <input type="hidden" id="select2Hid" value="0"> <ul class="select2Bot" style="display:none;"> <li value="0"><a>不限</a></li> <li value="1" >安徽</li><li value="2" >北京</li><li value="3" >¼›å¾</li><li value="4" >甘肃</li><li value="5" >òq¿ä¸œ</li><li value="6" >òq¿è¥¿</li><li value="7" >贵州</li><li value="8" >‹¹·å—</li><li value="9" >沛_Œ—</li><li value="10" >沛_—</li><li value="11" >黑龙æ±?/li><li value="12" >湖北</li><li value="13" >湖南</li><li value="14" >吉林</li><li value="15" >江苏</li><li value="16" >江西</li><li value="17" >辽宁</li><li value="18" >内蒙å?/li><li value="19" >宁夏</li><li value="20" >青æ“v</li><li value="21" >å±×ƒ¸œ</li><li value="22" >å±Þp¥¿</li><li value="23" >陕西</li><li value="24" >上æ“v</li><li value="25" >四川</li><li value="26" >天æÓ|</li><li value="27" >新疆</li><li value="28" >西藏</li><li value="29" >云南</li><li value="30" >‹¹™æ±Ÿ</li><li value="31" >重庆</li><li value="32" >香港</li><li value="33" >澳门</li><li value="34" >台湾</li><li value="35" >国外</li> </ul> </div> <div class="select3" name="CID" id="cityid"> <span id="selectspan3">不限</span> <input type="hidden" id="select3Hid" value="0"> <ul id="select3Bot" class="select3Bot" style="display:none;"> </ul> </div> <script type="text/javascript"> selecteds('select', 'div', 'ul', 'span', 'li', 'selected'); </script> <button onclick="tijiaoehi()">查询</button> </div> <span class="time">旉™—´åQ?/span> <div id="calendar" class="CalendarWrapper"></div> <script language="javascript" type="text/javascript"> window.onload = function () { var threeYearTimes = [{"BeginTime":"2018.03.06"},{"BeginTime":"2018.03.07"},{"BeginTime":"2018.03.09"},{"BeginTime":"2018.03.26"},{"BeginTime":"2018.03.26"},{"BeginTime":"2018.03.27"},{"BeginTime":"2018.03.27"},{"BeginTime":"2018.03.28"},{"BeginTime":"2018.03.29"},{"BeginTime":"2018.03.29"},{"BeginTime":"2018.04.02"},{"BeginTime":"2018.04.02"},{"BeginTime":"2018.04.09"},{"BeginTime":"2018.04.09"},{"BeginTime":"2018.04.11"},{"BeginTime":"2018.04.12"},{"BeginTime":"2018.04.12"},{"BeginTime":"2018.04.12"},{"BeginTime":"2018.04.13"},{"BeginTime":"2018.04.16"},{"BeginTime":"2018.04.19"},{"BeginTime":"2018.04.21"},{"BeginTime":"2018.04.24"},{"BeginTime":"2018.04.26"},{"BeginTime":"2018.04.26"},{"BeginTime":"2018.05.03"},{"BeginTime":"2018.05.04"},{"BeginTime":"2018.05.08"},{"BeginTime":"2018.05.09"},{"BeginTime":"2018.05.11"},{"BeginTime":"2018.05.14"},{"BeginTime":"2018.05.14"},{"BeginTime":"2018.05.14"},{"BeginTime":"2018.05.17"},{"BeginTime":"2018.05.17"},{"BeginTime":"2018.06.01"},{"BeginTime":"2018.06.11"},{"BeginTime":"2018.06.12"},{"BeginTime":"2018.06.12"},{"BeginTime":"2018.06.13"},{"BeginTime":"2018.06.13"},{"BeginTime":"2018.06.21"},{"BeginTime":"2018.06.27"},{"BeginTime":"2018.06.28"},{"BeginTime":"2018.07.04"},{"BeginTime":"2018.07.04"},{"BeginTime":"2018.07.05"},{"BeginTime":"2018.07.05"},{"BeginTime":"2018.07.12"},{"BeginTime":"2018.07.14"},{"BeginTime":"2018.07.19"},{"BeginTime":"2018.07.26"},{"BeginTime":"2018.07.27"},{"BeginTime":"2018.08.02"},{"BeginTime":"2018.08.02"},{"BeginTime":"2018.08.10"},{"BeginTime":"2018.08.10"},{"BeginTime":"2018.08.10"},{"BeginTime":"2018.08.10"},{"BeginTime":"2018.08.16"},{"BeginTime":"2018.08.16"},{"BeginTime":"2018.08.23"},{"BeginTime":"2018.08.28"},{"BeginTime":"2018.08.29"},{"BeginTime":"2018.08.31"},{"BeginTime":"2018.09.01"},{"BeginTime":"2018.09.03"},{"BeginTime":"2018.09.03"},{"BeginTime":"2018.09.04"},{"BeginTime":"2018.09.05"},{"BeginTime":"2018.09.05"},{"BeginTime":"2018.09.05"},{"BeginTime":"2018.09.10"},{"BeginTime":"2018.09.12"},{"BeginTime":"2018.09.13"},{"BeginTime":"2018.09.18"},{"BeginTime":"2018.09.19"},{"BeginTime":"2018.09.19"},{"BeginTime":"2018.09.19"},{"BeginTime":"2018.09.19"},{"BeginTime":"2018.09.26"},{"BeginTime":"2018.09.27"},{"BeginTime":"2018.10.11"},{"BeginTime":"2018.10.11"},{"BeginTime":"2018.10.13"},{"BeginTime":"2018.10.15"},{"BeginTime":"2018.10.15"},{"BeginTime":"2018.10.16"},{"BeginTime":"2018.10.17"},{"BeginTime":"2018.10.18"},{"BeginTime":"2018.10.24"},{"BeginTime":"2018.10.26"},{"BeginTime":"2018.10.31"},{"BeginTime":"2018.11.01"},{"BeginTime":"2018.11.01"},{"BeginTime":"2018.11.01"},{"BeginTime":"2018.11.14"},{"BeginTime":"2018.11.21"},{"BeginTime":"2018.11.21"},{"BeginTime":"2018.11.22"},{"BeginTime":"2018.11.27"},{"BeginTime":"2018.11.29"},{"BeginTime":"2018.11.30"},{"BeginTime":"2018.11.30"},{"BeginTime":"2018.12.11"},{"BeginTime":"2018.12.12"},{"BeginTime":"2018.12.19"},{"BeginTime":"2019.02.21"},{"BeginTime":"2019.02.26"},{"BeginTime":"2019.02.26"},{"BeginTime":"2019.02.26"},{"BeginTime":"2019.03.01"},{"BeginTime":"2019.03.07"},{"BeginTime":"2019.03.07"},{"BeginTime":"2019.03.10"},{"BeginTime":"2019.03.10"},{"BeginTime":"2019.03.12"},{"BeginTime":"2019.03.14"},{"BeginTime":"2019.03.14"},{"BeginTime":"2019.03.16"},{"BeginTime":"2019.03.18"},{"BeginTime":"2019.03.19"},{"BeginTime":"2019.03.20"},{"BeginTime":"2019.03.21"},{"BeginTime":"2019.03.21"},{"BeginTime":"2019.03.21"},{"BeginTime":"2019.03.25"},{"BeginTime":"2019.03.27"},{"BeginTime":"2019.03.27"},{"BeginTime":"2019.03.27"},{"BeginTime":"2019.03.28"},{"BeginTime":"2019.03.28"},{"BeginTime":"2019.03.29"},{"BeginTime":"2019.04.01"},{"BeginTime":"2019.04.01"},{"BeginTime":"2019.04.01"},{"BeginTime":"2019.04.04"},{"BeginTime":"2019.04.09"},{"BeginTime":"2019.04.09"},{"BeginTime":"2019.04.09"},{"BeginTime":"2019.04.10"},{"BeginTime":"2019.04.11"},{"BeginTime":"2019.04.11"},{"BeginTime":"2019.04.11"},{"BeginTime":"2019.04.12"},{"BeginTime":"2019.04.15"},{"BeginTime":"2019.04.15"},{"BeginTime":"2019.04.15"},{"BeginTime":"2019.04.21"},{"BeginTime":"2019.04.22"},{"BeginTime":"2019.04.24"},{"BeginTime":"2019.04.24"},{"BeginTime":"2019.04.25"},{"BeginTime":"2019.04.25"},{"BeginTime":"2019.05.06"},{"BeginTime":"2019.05.09"},{"BeginTime":"2019.05.09"},{"BeginTime":"2019.05.09"},{"BeginTime":"2019.05.09"},{"BeginTime":"2019.05.09"},{"BeginTime":"2019.05.10"},{"BeginTime":"2019.05.10"},{"BeginTime":"2019.05.15"},{"BeginTime":"2019.05.15"},{"BeginTime":"2019.05.16"},{"BeginTime":"2019.05.16"},{"BeginTime":"2019.05.16"},{"BeginTime":"2019.05.16"},{"BeginTime":"2019.05.20"},{"BeginTime":"2019.05.21"},{"BeginTime":"2019.05.21"},{"BeginTime":"2019.05.22"},{"BeginTime":"2019.05.23"},{"BeginTime":"2019.05.23"},{"BeginTime":"2019.05.24"},{"BeginTime":"2019.05.26"},{"BeginTime":"2019.05.27"},{"BeginTime":"2019.06.02"},{"BeginTime":"2019.06.03"},{"BeginTime":"2019.06.03"},{"BeginTime":"2019.06.03"},{"BeginTime":"2019.06.03"},{"BeginTime":"2019.06.03"},{"BeginTime":"2019.06.04"},{"BeginTime":"2019.06.04"},{"BeginTime":"2019.06.11"},{"BeginTime":"2019.06.11"},{"BeginTime":"2019.06.12"},{"BeginTime":"2019.06.13"},{"BeginTime":"2019.06.13"},{"BeginTime":"2019.06.18"},{"BeginTime":"2019.06.20"},{"BeginTime":"2019.06.25"},{"BeginTime":"2019.06.25"},{"BeginTime":"2019.06.26"},{"BeginTime":"2019.06.27"},{"BeginTime":"2019.07.03"},{"BeginTime":"2019.07.10"},{"BeginTime":"2019.07.10"},{"BeginTime":"2019.07.10"},{"BeginTime":"2019.07.17"},{"BeginTime":"2019.07.18"},{"BeginTime":"2019.07.24"},{"BeginTime":"2019.07.30"},{"BeginTime":"2019.07.30"},{"BeginTime":"2019.08.02"},{"BeginTime":"2019.08.02"},{"BeginTime":"2019.08.05"},{"BeginTime":"2019.08.13"},{"BeginTime":"2019.08.15"},{"BeginTime":"2019.08.15"},{"BeginTime":"2019.08.15"},{"BeginTime":"2019.08.16"},{"BeginTime":"2019.08.16"},{"BeginTime":"2019.08.22"},{"BeginTime":"2019.08.23"},{"BeginTime":"2019.08.27"},{"BeginTime":"2019.08.28"},{"BeginTime":"2019.08.28"},{"BeginTime":"2019.08.28"},{"BeginTime":"2019.08.29"},{"BeginTime":"2019.08.30"},{"BeginTime":"2019.09.01"},{"BeginTime":"2019.09.01"},{"BeginTime":"2019.09.02"},{"BeginTime":"2019.09.03"},{"BeginTime":"2019.09.05"},{"BeginTime":"2019.09.06"},{"BeginTime":"2019.09.10"},{"BeginTime":"2019.09.18"},{"BeginTime":"2019.09.18"},{"BeginTime":"2019.09.19"},{"BeginTime":"2019.09.20"},{"BeginTime":"2019.09.20"},{"BeginTime":"2019.09.20"},{"BeginTime":"2019.09.20"},{"BeginTime":"2019.09.20"},{"BeginTime":"2019.09.24"},{"BeginTime":"2019.09.24"},{"BeginTime":"2019.09.24"},{"BeginTime":"2019.09.24"},{"BeginTime":"2019.09.26"},{"BeginTime":"2019.09.26"},{"BeginTime":"2019.10.18"},{"BeginTime":"2019.10.18"},{"BeginTime":"2019.10.19"},{"BeginTime":"2019.10.19"},{"BeginTime":"2019.10.25"},{"BeginTime":"2019.10.30"},{"BeginTime":"2019.10.30"},{"BeginTime":"2019.10.31"},{"BeginTime":"2019.11.01"},{"BeginTime":"2019.11.04"},{"BeginTime":"2019.11.06"},{"BeginTime":"2019.11.07"},{"BeginTime":"2019.11.08"},{"BeginTime":"2019.11.08"},{"BeginTime":"2019.11.12"},{"BeginTime":"2019.11.14"},{"BeginTime":"2019.11.21"},{"BeginTime":"2019.11.22"},{"BeginTime":"2019.11.25"},{"BeginTime":"2019.11.25"},{"BeginTime":"2019.11.26"},{"BeginTime":"2019.11.28"},{"BeginTime":"2019.11.28"},{"BeginTime":"2019.11.28"},{"BeginTime":"2019.11.30"},{"BeginTime":"2019.12.06"},{"BeginTime":"2019.12.06"},{"BeginTime":"2019.12.11"},{"BeginTime":"2020.02.19"},{"BeginTime":"2020.02.19"},{"BeginTime":"2020.02.25"},{"BeginTime":"2020.02.26"},{"BeginTime":"2020.02.26"},{"BeginTime":"2020.02.26"},{"BeginTime":"2020.03.04"},{"BeginTime":"2020.03.05"},{"BeginTime":"2020.03.07"},{"BeginTime":"2020.03.07"},{"BeginTime":"2020.03.11"},{"BeginTime":"2020.03.12"},{"BeginTime":"2020.03.12"},{"BeginTime":"2020.03.12"},{"BeginTime":"2020.03.18"},{"BeginTime":"2020.03.18"},{"BeginTime":"2020.03.19"},{"BeginTime":"2020.03.19"},{"BeginTime":"2020.03.19"},{"BeginTime":"2020.03.20"},{"BeginTime":"2020.03.25"},{"BeginTime":"2020.03.26"},{"BeginTime":"2020.03.26"},{"BeginTime":"2020.03.26"},{"BeginTime":"2020.03.26"},{"BeginTime":"2020.03.26"},{"BeginTime":"2020.03.27"},{"BeginTime":"2020.03.28"},{"BeginTime":"2020.03.29"},{"BeginTime":"2020.03.30"},{"BeginTime":"2020.03.31"},{"BeginTime":"2020.03.31"},{"BeginTime":"2020.04.03"},{"BeginTime":"2020.04.09"},{"BeginTime":"2020.04.09"},{"BeginTime":"2020.04.09"},{"BeginTime":"2020.04.09"},{"BeginTime":"2020.04.13"},{"BeginTime":"2020.04.13"},{"BeginTime":"2020.04.16"},{"BeginTime":"2020.04.17"},{"BeginTime":"2020.04.24"},{"BeginTime":"2020.04.26"},{"BeginTime":"2020.04.26"},{"BeginTime":"2020.04.27"},{"BeginTime":"2020.05.06"},{"BeginTime":"2020.05.07"},{"BeginTime":"2020.05.07"},{"BeginTime":"2020.05.10"},{"BeginTime":"2020.05.10"},{"BeginTime":"2020.05.13"},{"BeginTime":"2020.05.14"},{"BeginTime":"2020.05.20"},{"BeginTime":"2020.05.25"},{"BeginTime":"2020.05.25"},{"BeginTime":"2020.05.28"},{"BeginTime":"2020.05.28"},{"BeginTime":"2020.05.28"},{"BeginTime":"2020.05.28"},{"BeginTime":"2020.06.03"},{"BeginTime":"2020.06.03"},{"BeginTime":"2020.06.04"},{"BeginTime":"2020.06.04"},{"BeginTime":"2020.06.04"},{"BeginTime":"2020.06.09"},{"BeginTime":"2020.06.09"},{"BeginTime":"2020.06.11"},{"BeginTime":"2020.06.11"},{"BeginTime":"2020.06.30"},{"BeginTime":"2020.07.08"},{"BeginTime":"2020.07.08"},{"BeginTime":"2020.07.08"},{"BeginTime":"2020.07.10"},{"BeginTime":"2020.07.17"},{"BeginTime":"2020.07.18"},{"BeginTime":"2020.07.26"},{"BeginTime":"2020.08.06"},{"BeginTime":"2020.08.06"},{"BeginTime":"2020.08.16"},{"BeginTime":"2020.08.16"},{"BeginTime":"2020.08.26"},{"BeginTime":"2020.08.26"},{"BeginTime":"2020.09.01"},{"BeginTime":"2020.09.02"},{"BeginTime":"2020.09.02"},{"BeginTime":"2020.09.02"},{"BeginTime":"2020.09.02"},{"BeginTime":"2020.09.22"},{"BeginTime":"2020.09.23"},{"BeginTime":"2020.10.26"},{"BeginTime":"2020.11.28"}]; var htTime = new HashTable(); for(var i = 0; i < threeYearTimes.length; i++) { htTime.add(threeYearTimes[i].BeginTime,""); } var date = ""; var _LISTPAGE_TIME_ = date != "" ? date.split("-") : undefined; //服务器时é—? var serverDate = (typeof _SERVER_TIME_FULL_ != "undefined") ? new Date(_SERVER_TIME_FULL_[0], _SERVER_TIME_FULL_[1] - 1, _SERVER_TIME_FULL_[2]) : new Date(); //™åµé¢èµ·å§‹æ—¥æœŸ var currentDate = (typeof _LISTPAGE_TIME_ != "undefined") ? new Date(_LISTPAGE_TIME_[0], _LISTPAGE_TIME_[1] - 1, _LISTPAGE_TIME_[2]) : new Date(); //¾|‘站内容起始日期 var currentDate = new Date(); var limitStartDate = (typeof _LIMIT_START_DATE_ != "undefined") ? new Date(_LIMIT_START_DATE_[0], _LIMIT_START_DATE_[1] - 1, _LIMIT_START_DATE_[2]) : new Date(currentDate.getFullYear()-1, 0, 1); // var _LISTPAGE_URL_REG_ = "index.htm?site=&mod=$O&date=$Y-$M-$D&cata=$C"; //讄¡½®å¯¹åº”çš„å€? var classid=document.getElementById("select1Hid").value;//行业 var province=document.getElementById("select2Hid").value;//çœ? var city=document.getElementById("select3Hid").value;//å¸? var _LISTPAGE_URL_REG_ = "http://www.qxoyos.live/exhibition/t0/list_BT$Y-$M-$D.html"; var _calendar_ = new GCalendar(document.getElementById("calendar"), new Date(currentDate.getFullYear()+1, 11, 31), currentDate); //日历容器åQŒæœåŠ¡å™¨æ—‰™—´åQŒæ—¥åŽ†è“v始时é—? if (limitStartDate) _calendar_.limitStartDate = limitStartDate; _calendar_.avalibleDatehash = htTime; _calendar_.isStatic = true; _calendar_.isStaticPath = _LISTPAGE_URL_REG_; //$Y 4为年 $M 2位月 $D 2位天 _calendar_.build(); } </script> </div> <script> function tijiaoehi() { //document.getElementById("searchExhibition").submit(); var industry=document.getElementById("select1Hid").value;//行业 var erea =document.getElementById("select2Hid").value;//地区 var city=document.getElementById("select3Hid").value;//城市 var strUrl="/exhibition/t0/list_p1"; strUrl+="_bt1900-01-01"; strUrl+="_et2090-12-31"; strUrl+="_ch"+industry; strUrl+="_pid"+erea; strUrl+="_cid"+city; window.open(strUrl+".html"); } /*var myDate = new Date(); var year = myDate.getFullYear(); var selectYear1 = document.getElementById("secYear1"); var selectMonth1 = document.getElementById("secMonth1"); var selectDay1 = document.getElementById("secDay1"); var selectYear2 = document.getElementById("secYear2"); var selectMonth2 = document.getElementById("secMonth2"); var selectDay2 = document.getElementById("secDay2"); for(var i = year-4; i < year+5; i++) { selectYear1.options.add(new Option(i+'òq?,i)); selectYear2.options.add(new Option(i+'òq?,i)); } for(var i = 1; i < 13; i++) { if(i<10) { selectMonth1.options.add(new Option('0'+i+'æœ?,i)); selectMonth2.options.add(new Option('0'+i+'æœ?,i)); } else { selectMonth1.options.add(new Option(i+'æœ?,i)); selectMonth2.options.add(new Option(i+'æœ?,i)); } } for(var i = 1; i < 32; i++) { if(i<10) { selectDay1.options.add(new Option('0'+i+'æ—?,i)); selectDay2.options.add(new Option('0'+i+'æ—?,i)); } else { selectDay1.options.add(new Option(i+'æ—?,i)); selectDay2.options.add(new Option(i+'æ—?,i)); } } for(var i = 0; i < selectYear2.options.length; i++) { if(selectYear2.options[i].value == year+2) selectYear2.options[i].selected = true; }*/ </script> <div class="place"> <h3>会展丑֊žåœ?/h3> <div class="placeList"> <p><a href="/exhibition/t0/list_pid1.html" target="_blank">安徽</a><a href="/exhibition/t0/list_pid2.html" target="_blank">北京</a><a href="/exhibition/t0/list_pid3.html" target="_blank">¼›å¾</a><a href="/exhibition/t0/list_pid4.html" target="_blank">甘肃</a><a href="/exhibition/t0/list_pid5.html" target="_blank">òq¿ä¸œ</a><a href="/exhibition/t0/list_pid6.html" target="_blank">òq¿è¥¿</a></p> <p><a href="/exhibition/t0/list_pid7.html" target="_blank">贵州</a><a href="/exhibition/t0/list_pid8.html" target="_blank">‹¹·å—</a><a href="/exhibition/t0/list_pid9.html" target="_blank">沛_Œ—</a><a href="/exhibition/t0/list_pid10.html" target="_blank">沛_—</a><a href="/exhibition/t0/list_pid11.html" target="_blank">黑龙æ±?/a><a href="/exhibition/t0/list_pid12.html" target="_blank">湖北</a></p> <p><a href="/exhibition/t0/list_pid13.html" target="_blank">湖南</a><a href="/exhibition/t0/list_pid14.html" target="_blank">吉林</a><a href="/exhibition/t0/list_pid15.html" target="_blank">江苏</a><a href="/exhibition/t0/list_pid16.html" target="_blank">江西</a><a href="/exhibition/t0/list_pid17.html" target="_blank">辽宁</a><a href="/exhibition/t0/list_pid18.html" target="_blank">内蒙å?/a></p> <p><a href="/exhibition/t0/list_pid19.html" target="_blank">宁夏</a><a href="/exhibition/t0/list_pid20.html" target="_blank">青æ“v</a><a href="/exhibition/t0/list_pid21.html" target="_blank">å±×ƒ¸œ</a><a href="/exhibition/t0/list_pid22.html" target="_blank">å±Þp¥¿</a><a href="/exhibition/t0/list_pid23.html" target="_blank">陕西</a><a href="/exhibition/t0/list_pid24.html" target="_blank">上æ“v</a></p> <p><a href="/exhibition/t0/list_pid25.html" target="_blank">四川</a><a href="/exhibition/t0/list_pid26.html" target="_blank">天æÓ|</a><a href="/exhibition/t0/list_pid27.html" target="_blank">新疆</a><a href="/exhibition/t0/list_pid28.html" target="_blank">西藏</a><a href="/exhibition/t0/list_pid29.html" target="_blank">云南</a><a href="/exhibition/t0/list_pid30.html" target="_blank">‹¹™æ±Ÿ</a></p> <p><a href="/exhibition/t0/list_pid31.html" target="_blank">重庆</a><a href="/exhibition/t0/list_pid32.html" target="_blank">香港</a><a href="/exhibition/t0/list_pid33.html" target="_blank">澳门</a><a href="/exhibition/t0/list_pid34.html" target="_blank">台湾</a><a href="/exhibition/t0/list_pid35.html" target="_blank">国外</a></p> </div> </div> </div> </div> <br class="clear"> <div class="adPosition"> <ul> <li> <a href="http://www.qxoyos.live/AdvertisInfo_PageView.aspx?ID=7090" class="advs" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://img71.ybzhan.cn/6/20190529/636947244541458501242.png" alt="2019½W¬å››å±Šä¸­å›½å›½é™…土壤与åœîC¸‹æ°´ä¿®å¤é«˜å³°è®ºå? /></a> </li> <li> <a href="http://www.qxoyos.live/AdvertisInfo_PageView.aspx?ID=7092" class="advs" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://img71.ybzhan.cn/6/20190726/636997467399927685295.jpg" alt="2019åQˆç¬¬å››å±ŠåQ‰åŸŽå¸‚防‹zªæŽ’涝国际论å? /></a> </li> <li> <a href="http://www.qxoyos.live/AdvertisInfo_PageView.aspx?ID=7101" class="advs" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://img71.ybzhan.cn/6/20190619/636965327712555872304.gif" alt="2020中国åQˆè¥¿å®‰ï¼‰å›½é™…工业自动化与仪器仪表展览ä¼? /></a> </li> <li> <a href="http://www.qxoyos.live/AdvertisInfo_PageView.aspx?ID=7321" class="advs" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://img71.ybzhan.cn/6/20190918/637044194317584179134.jpg" alt="2020½W¬åå±Šäºšå¤ªå›½é™…电源äñ”品及技术展览会" /></a> </li> <li> <a href="http://www.qxoyos.live/AdvertisInfo_PageView.aspx?ID=7322" class="advs" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://img68.ybzhan.cn/6/20190904/637032102898956134160.jpg" alt="½W¬äºŒåäºŒå±Šï¼ˆåŽå±•åQ‰å¤§˜qžå›½é™…自动化、äÈA器äÈA表展览会" /></a> </li> <li> <a href="http://www.qxoyos.live/AdvertisInfo_PageView.aspx?ID=12398" class="advs" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://img71.ybzhan.cn/6/20191011/637063852137338241590.gif" alt="2020½W¬åä¸ƒå±Šä¸­å›½å—京教育装备暨科教技术展览会" /></a> </li> <li> <a href="http://www.qxoyos.live/AdvertisInfo_PageView.aspx?ID=12405" class="advs" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://img70.ybzhan.cn/6/20191012/637064717630621982835.gif" alt="CDWE 2020½W¬åå…­å±Šæˆéƒ½å›½é™…水展" /></a> </li> <li> <a href="http://www.qxoyos.live/AdvertisInfo_PageView.aspx?ID=12406" class="advs" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://img71.ybzhan.cn/6/20190520/636939490937430270759.jpg" alt="2019东北(长春)国际工业环保、工业节能技术设备展" /></a> </li> <li> <a href="http://www.qxoyos.live/AdvertisInfo_PageView.aspx?ID=12407" class="advs" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://img70.ybzhan.cn/6/20191014/637066583133698900330.gif" alt="2020亚洲热能¿U‘技及舒适家居系¾lŸåšè§ˆä¼š" /></a> </li> <li> <a href="http://www.qxoyos.live/AdvertisInfo_PageView.aspx?ID=12408" class="advs" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://img71.ybzhan.cn/6/20191107/637087313540281635963.gif" alt="2020中西¿U‘äÈA大会" /></a> </li> </ul> <br class="clear"> </div> <div class="exhibition"> <div class="exhibitionNews"> <div class="exhibitionNewsTop preview"> <h3><a href="/Exhi_news/T162/list.html" target="_blank">会展预告</a></h3> <a href="/Exhi_news/T162/list.html" class="more" target="_blank">更多</a> </div> <ul style="padding:0;"> <a href="/Exhi_news/detail/3207.html" target="_blank"><img src="http://img70.ybzhan.cn/3/20191114/637093456775264319613.png"/></a> <li><a href="/Exhi_news/detail/3207.html" target="_blank">数字è¯?IG,China : 21òq´æˆé•¿åŽ†½E‹è§è¯äº†ä¸­å›½æ°”体行业的发å±?/a></li> </ul> <ul> <li><a href="/Exhi_news/detail/3206.html" target="_blank">2019中国åQˆå—通)国际æ™ø™ƒ½å·¥ä¸šè£…备产业博览会将äº?1æœ?6日盛大开òq•ï¼</a></li> <li><a href="/Exhi_news/detail/3204.html" target="_blank">襉Kƒ¨çŽ¯ä¿ç››ä¼š</a></li> <li><a href="/Exhi_news/detail/3200.html" target="_blank">引领污水æ²È†æ–°æ–¹å‘,北京水展同期å³îC¼šè“„势待发</a></li> <li><a href="/Exhi_news/detail/3199.html" target="_blank">持箋发力! 沛_Œ—城市更新与老旧ž®åŒºæ”šw€ è®¾æ–½å±• 倒计æ—?4天!</a></li> <li><a href="/Exhi_news/detail/3198.html" target="_blank">152亿元åQèƒ¦æ”‰Kƒ¨è¡¥åŠ©èµ„金 华北暖通展¿U‘技荟萃</a></li> <li><a href="/Exhi_news/detail/3196.html" target="_blank">½W¬åä¹å±Šä¸­å›½ç”Ÿç‰©åˆ¶å“òq´ä¼š</a></li> <li><a href="/Exhi_news/detail/3192.html" target="_blank">三月郑州机床å±?再燃采购‹¹ªæ½® 蓄力全年商机收割</a></li> <li><a href="/Exhi_news/detail/3190.html" target="_blank">2019深圳国际全触与显½Cºå±•å…¨æ–°å¯èˆª</a></li> </ul> </div> <div class="exhibitionNews" > <div class="exhibitionNewsTop reporting"> <h3><a href="/news/t8/list.html" target="_blank">现场报道</a></h3> <a href="/news/t8/list.html" class="more" target="_blank">更多</a> </div> <ul style="padding:0;"> <a href="/news/detail/74720.html" target="_blank"><img src="http://img70.ybzhan.cn/3/20190702/636976538779066483798.png"/></a> <li><a href="/news/detail/74720.html" target="_blank">华æ“v‹¹‹æŽ§å…¨æ–°ç”늣‹¹é‡è®? ¾l½æ”¾åˆ›æ–°æŠ€æœ¯å®žåŠ?/a></li> </ul> <ul> <li><a href="/news/detail/74719.html" target="_blank">ä¸ÞZ»€ä¹ˆæ±Ÿè‹åŽå¤äÈA表äñ”品认可度高,˜q™æ‰æ˜¯çœŸæ­£çš„原因</a></li> <li><a href="/news/detail/74711.html" target="_blank">聚焦水环境监‹¹?东润仪表用先˜q›äñ”品保障水生态åã^è¡?/a></li> <li><a href="/news/detail/74683.html" target="_blank">兆基智无限,水表质更é«?兆基仪表实力亮相òq¿å·žæ°´å±•</a></li> <li><a href="/news/detail/74646.html" target="_blank">博取仪器惊喜亮相½W¬åä¹å±Šä¸–界制药原料中国å±?/a></li> <li><a href="/news/detail/74642.html" target="_blank">专注水处理行业加药加æ°?和创环保上æ“v泵阀展大¿U€å®žåŠ›</a></li> <li><a href="/news/detail/74641.html" target="_blank">十六òq´é£Žé›¨çŽ¯ä¿èµ\ 路博环保¾pÕdˆ—产品斗艳世环ä¼?/a></li> <li><a href="/news/detail/74640.html" target="_blank">‹Æ§ç¾Žå…‹æºå¤šæ¬¾¾_‘Ö“äº®ç›¸½W¬åä¹å±Šä¸–界制药原料中国å±?/a></li> <li><a href="/news/detail/74620.html" target="_blank">把握现在åQŒæ’¬åŠ¨æœªæ?å±×ƒ¸œ¼›ç‘žå¾·é—ªè€€2019世环ä¼?/a></li> </ul> </div> <div class="exhibitionNews" style="border-right: 0;"> <div class="exhibitionNewsTop meeting"> <h3><a href="/news/t6500/list.html" target="_blank">会议论坛</a></h3> <a href="/news/t6500/list.html" class="more" target="_blank">更多</a> </div> <ul style="padding:0;"> <a href="/news/detail/79249.html" target="_blank"><img src="http://img71.ybzhan.cn/3/20191114/637093184242160273809.jpg"/></a> <li><a href="/news/detail/79249.html" target="_blank">国äñ”¿U‘学仪器验证评ä­h服务发展研讨会召开</a></li> </ul> <ul> <li><a href="/news/detail/79238.html" target="_blank">全国温度计量技术委员会2019òq´ä¼šåœ¨æµ™æ±Ÿæ¹–州召开</a></li> <li><a href="/news/detail/79205.html" target="_blank">2019‹¹‹æŽ§è‡ªåŠ¨åŒ–、设备安全和实验仪器全体会议召开</a></li> <li><a href="/news/detail/79204.html" target="_blank">“制造服务关键基¼‹€å…±æ€§æŠ€æœ¯æ ‡å‡†ç ”½I¶â€é¡¹ç›®ä¼šå¬å¼€</a></li> <li><a href="/news/detail/79197.html" target="_blank">上æ“v市计量协会流量专委会2019òq´æŠ€æœ¯äº¤‹¹ä¼šå¬å¼€</a></li> <li><a href="/news/detail/79196.html" target="_blank">先进传感器材料与器äšg应用技术研讨会召开</a></li> <li><a href="/news/detail/79189.html" target="_blank">全国标准化技术委员会全体委员大会在深圛_¬å¼€</a></li> <li><a href="/news/detail/79181.html" target="_blank">《电能量采集¾lˆç«¯æŠ€æœ¯è§„范》制定工作组会议召开</a></li> <li><a href="/news/detail/79161.html" target="_blank">2019òq´æ²³å—省热工计量新技术交‹¹ä¼šæˆåŠŸä¸‘ÖŠž</a></li> </ul> </div> <br class="clear" /> </div> <div class="adPosition"> <ul> <li> <a href="http://www.qxoyos.live/AdvertisInfo_PageView.aspx?ID=12700" class="advs" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://img68.ybzhan.cn/6/20190612/636959477986826837130.jpg" alt="½W¬åä¸€å±Šå…‰ç”µå­·ä¸­å›½åšè§ˆä¼? /></a> </li> <li> <a href="http://www.qxoyos.live/AdvertisInfo_PageView.aspx?ID=12699" class="advs" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://img70.ybzhan.cn/6/20190910/637037232489887734859.jpg" alt="2020½W¬ä¸‰å±Šä¸­å›½ï¼ˆå—昌åQ‰å›½é™…智慧水务徏讑֍šè§ˆä¼šæš¨äº¤‹¹ç ”讨会" /></a> </li> <li> <a href="http://www.qxoyos.live/AdvertisInfo_PageView.aspx?ID=12698" class="advs" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://img71.ybzhan.cn/6/20191105/637085466482593248709.gif" alt="二十一届中国国é™? 天然气èžR舏V€åŠ æ°”站讑֤‡å±•è§ˆä¼? /></a> </li> <li> <a href="http://www.qxoyos.live/AdvertisInfo_PageView.aspx?ID=12697" class="advs" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://img70.ybzhan.cn/6/20190902/637030191010345171603.gif" alt="½W¬äºŒåå±Šä¸­å›½å›½é™…çŸÏxÑa矛_Œ–技术装备展览会" /></a> </li> <li> <a href="http://www.qxoyos.live/AdvertisInfo_PageView.aspx?ID=12696" class="advs" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://img50.ybzhan.cn/6/20181127/636789331462420114328.gif" alt="2019òq´å¹¿å·žå›½é™…电¾U¿ç”µ¾~†åŠé™„äšg展览ä¼? /></a> </li> <li> <a href="http://www.qxoyos.live/AdvertisInfo_PageView.aspx?ID=12811" class="advs" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://img47.ybzhan.cn/6/20181130/636791842269409981950.gif" alt="2018½W¬åä¸ƒå±Šä¸­å›½åˆ¶åšä¼? /></a> </li> <li> <a href="http://www.qxoyos.live/AdvertisInfo_PageView.aspx?ID=12812" class="advs" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://img71.ybzhan.cn/6/20191111/637090854134284979800.gif" alt="金诺机床å±? /></a> </li> <li> <a href="http://www.qxoyos.live/AdvertisInfo_PageView.aspx?ID=12818" class="advs" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://img49.ybzhan.cn/6/20181228/636816065017126995293.jpg" alt="½W¬äºŒåä¸€å±Šï¼ˆåŽå±•åQ‰å¤§˜qžå›½é™…自动化、äÈA器äÈA表展览会" /></a> </li> <li> <a href="http://www.qxoyos.live/AdvertisInfo_PageView.aspx?ID=12819" class="advs" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://img70.ybzhan.cn/6/20190816/637015501041549220381.gif" alt="2019½W¬å…«å±Šä¸­å›½ç”µå­è£…备äñ”业博览会" /></a> </li> <li> <a href="http://www.qxoyos.live/AdvertisInfo_PageView.aspx?ID=12820" class="advs" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://img68.ybzhan.cn/6/20190315/636882650645394834695.gif" alt="2019中国(上æ“v)国际计量‹¹‹è¯•æŠ€æœ¯ä¸Žè®‘Ö¤‡åšè§ˆä¼? /></a> </li> </ul> <br class="clear"> </div> <div class="main"> <div class="exhibitor"> <div class="exhibitorTop"> <h3><a href="http://www.qxoyos.live/video/t5/list.html" target="_blank">参展å•?/a></h3> <a href="http://www.qxoyos.live/video/t5/list.html" class="more" target="_blank">更多</a> </div> <ul> <li> <a href="/video/detail/1549.html" title="苏州先驰仪表受邀参展2019上æ“v国际泵阀å±? target="_blank"><img src="http://img68.ybzhan.cn/6/20190702/636976798083749441116.jpg" title="苏州先驰仪表受邀参展2019上æ“v国际泵阀å±?/></a> <em>3174</em> <p><a href="/video/detail/1549.html" title="苏州先驰仪表受邀参展2019上æ“v国际泵阀å±? target="_blank">苏州先驰仪表受邀参展2019上æ“v国际泵阀å±?/a></p> <span><a href="/video/detail/1525.html" target="_blank"></a></span> </li> <li> <a href="/video/detail/1548.html" title="å±×ƒ¸œä¸œæ¶¦ä»ªè¡¨¾_‘Ö½©äº®ç›¸½W¬å…«å±Šä¸Š‹¹·å›½é™…æ܇½Ž¡é˜€å±? target="_blank"><img src="http://img71.ybzhan.cn/6/20190627/636972458267585235245.jpg" title="å±×ƒ¸œä¸œæ¶¦ä»ªè¡¨¾_‘Ö½©äº®ç›¸½W¬å…«å±Šä¸Š‹¹·å›½é™…æ܇½Ž¡é˜€å±?/></a> <em>3174</em> <p><a href="/video/detail/1548.html" title="å±×ƒ¸œä¸œæ¶¦ä»ªè¡¨¾_‘Ö½©äº®ç›¸½W¬å…«å±Šä¸Š‹¹·å›½é™…æ܇½Ž¡é˜€å±? target="_blank">å±×ƒ¸œä¸œæ¶¦ä»ªè¡¨¾_‘Ö½©äº®ç›¸½W¬å…«å±Šä¸Š‹¹·å›½é™…æ܇½Ž¡é˜€å±?/a></p> <span><a href="/video/detail/1525.html" target="_blank"></a></span> </li> <li> <a href="/video/detail/1525.html" title="上æ“v凡宜隆重出席½W?0届中国环博会" target="_blank"><img src="http://img71.ybzhan.cn/6/20190428/636920585810389953980.jpg" title="上æ“v凡宜隆重出席½W?0届中国环博会"/></a> <em>3174</em> <p><a href="/video/detail/1525.html" title="上æ“v凡宜隆重出席½W?0届中国环博会" target="_blank">上æ“v凡宜隆重出席½W?0届中国环博会</a></p> <span><a href="/video/detail/1525.html" target="_blank"></a></span> </li> <li> <a href="/video/detail/1524.html" title="专注VOCs在线监测讑֤‡ç ”发 苏州å†äh‰çŽ¯åšä¼šä¸Šå¤§ç§€å®žåŠ›" target="_blank"><img src="http://img71.ybzhan.cn/6/20190428/636920379330354807707.jpg" title="专注VOCs在线监测讑֤‡ç ”发 苏州å†äh‰çŽ¯åšä¼šä¸Šå¤§ç§€å®žåŠ›"/></a> <em>3174</em> <p><a href="/video/detail/1524.html" title="专注VOCs在线监测讑֤‡ç ”发 苏州å†äh‰çŽ¯åšä¼šä¸Šå¤§ç§€å®žåŠ›" target="_blank">专注VOCs在线监测讑֤‡ç ”发 苏州å†äh‰çŽ¯åšä¼šä¸Šå¤§ç§€å®žåŠ›</a></p> <span><a href="/video/detail/1525.html" target="_blank"></a></span> </li> <li> <a href="/video/detail/1523.html" title="立格仪表以全新面貌亮相第二十届中国环博会" target="_blank"><img src="http://img70.ybzhan.cn/6/20190424/636917217063491002892.png" title="立格仪表以全新面貌亮相第二十届中国环博会"/></a> <em>3174</em> <p><a href="/video/detail/1523.html" title="立格仪表以全新面貌亮相第二十届中国环博会" target="_blank">立格仪表以全新面貌亮相第二十届中国环博会</a></p> <span><a href="/video/detail/1525.html" target="_blank"></a></span> </li> <li> <a href="/video/detail/1522.html" title="天æÓ|天威¾_‘Ö½©äº®ç›¸½W?0届中国环博会" target="_blank"><img src="http://img68.ybzhan.cn/6/20190423/636916345479156692423.jpg" title="天æÓ|天威¾_‘Ö½©äº®ç›¸½W?0届中国环博会"/></a> <em>3174</em> <p><a href="/video/detail/1522.html" title="天æÓ|天威¾_‘Ö½©äº®ç›¸½W?0届中国环博会" target="_blank">天æÓ|天威¾_‘Ö½©äº®ç›¸½W?0届中国环博会</a></p> <span><a href="/video/detail/1525.html" target="_blank"></a></span> </li> <li> <a href="/video/detail/1518.html" title="上æ“v博取¾_‘Ö½©äº®ç›¸½W?0届中国环博会" target="_blank"><img src="http://img69.ybzhan.cn/6/20190423/636916170541584958115.jpg" title="上æ“v博取¾_‘Ö½©äº®ç›¸½W?0届中国环博会"/></a> <em>3174</em> <p><a href="/video/detail/1518.html" title="上æ“v博取¾_‘Ö½©äº®ç›¸½W?0届中国环博会" target="_blank">上æ“v博取¾_‘Ö½©äº®ç›¸½W?0届中国环博会</a></p> <span><a href="/video/detail/1525.html" target="_blank"></a></span> </li> <li> <a href="/video/detail/1517.html" title="潍坊和创环保¾_‘Ö½©äº®ç›¸½W?0届中国环博会" target="_blank"><img src="http://img68.ybzhan.cn/6/20190419/636912870284749389595.jpg" title="潍坊和创环保¾_‘Ö½©äº®ç›¸½W?0届中国环博会"/></a> <em>3174</em> <p><a href="/video/detail/1517.html" title="潍坊和创环保¾_‘Ö½©äº®ç›¸½W?0届中国环博会" target="_blank">潍坊和创环保¾_‘Ö½©äº®ç›¸½W?0届中国环博会</a></p> <span><a href="/video/detail/1525.html" target="_blank"></a></span> </li> <li> <a href="/video/detail/1492.html" title="宁æ‡L贝立‹Æ§ç››å¤§å‡ºå¸­ç¬¬åä¸‰å±Šé‡åº†æ°´åŠ¡å±•" target="_blank"><img src="http://img47.ybzhan.cn/6/20190102/636820190255348203462.jpg" title="宁æ‡L贝立‹Æ§ç››å¤§å‡ºå¸­ç¬¬åä¸‰å±Šé‡åº†æ°´åŠ¡å±•"/></a> <em>3174</em> <p><a href="/video/detail/1492.html" title="宁æ‡L贝立‹Æ§ç››å¤§å‡ºå¸­ç¬¬åä¸‰å±Šé‡åº†æ°´åŠ¡å±•" target="_blank">宁æ‡L贝立‹Æ§ç››å¤§å‡ºå¸­ç¬¬åä¸‰å±Šé‡åº†æ°´åŠ¡å±•</a></p> <span><a href="/video/detail/1525.html" target="_blank"></a></span> </li> </ul> </div> <div class="topic"> <div class="topicTop"> <h3><a href="/Topics/T1/list.html" target="_blank">会展专题</a></h3> </div> <div class="topicImg"> <a href="http://www.qxoyos.live/feature/zt/2019hbh/" target="_blank"><img src="http://img68.ybzhan.cn/3/20190531/636948893627135479892.jpg"/></a> <a class="txt" class="" href="http://www.qxoyos.live/feature/zt/2019hbh/" target="_blank">2019½W?0届中国环博会</a> <b></b> </div> <ul> <li> <a href="http://www.qxoyos.live/feature/zt/2018cqsz/" target="_blank">½W¬åä¸‰å±Šä¸­å›½åŸŽé•‡æ°´åŠ¡å‘展国际研讨会与新技术设备博览会</a> </li> <li> <a href="http://www.qxoyos.live/feature/zt/2018dgz/" target="_blank">½W?9届中国国际测量控制与仪器仪表展览ä¼?/a> </li> <li> <a href="http://www.qxoyos.live/feature/zt/2018shsz/" target="_blank">2018½W¬å…«å±Šä¸Š‹¹·å›½é™…城镇水å±?/a> </li> <li> <a href="http://www.qxoyos.live/feature/zt/2018hbh/" target="_blank">2018½W¬åä¹å±Šä¸­å›½çŽ¯åšä¼?/a> </li> <li> <a href="http://www.qxoyos.live/feature/zt/2017dgz/" target="_blank">½W?8届中国国际测量控制与仪器仪表å±?/a> </li> <li> <a href="http://www.qxoyos.live/feature/zt/2017shcgqz/" target="_blank">2017中国åQˆä¸Š‹¹øP¼‰å›½é™…传感器技术与应用展览ä¼?/a> </li> <li> <a href="http://www.qxoyos.live/feature/zt/2017shuizhan/" target="_blank">½W¬ä¸ƒå±Šä¸Š‹¹·å›½é™…城镇与建筑¾l™æŽ’水水处理展览ä¼?/a> </li> <li> <a href="http://www.qxoyos.live/feature/zt/2017hbh/" target="_blank">½W¬åå…«å±Šä¸­å›½çŽ¯åšä¼?/a> </li> <li> <a href="http://www.qxoyos.live/feature/zt/88dzz/" target="_blank">½W?8届中国电子展</a> </li> <li> <a href="http://www.qxoyos.live/feature/zt/miconex2016/" target="_blank">½W?7届多国äÈA表展报道</a> </li> </ul> </div> </div> <br class="clear"> <div class="adPosition"> <ul> </ul> <br class="clear"> </div> <div class="picture"> <div class="pictureTop"> <h3><a href="/picture/t2/list.html" target="_blank"><font>会展</font>å›ùN›†</a></h3> <a href="/picture/t2/list.html" class="more" target="_blank">更多</a> </div> <ul> <li> <a href="/picture/detail/754.html" target="_blank"><img src="http://img70.ybzhan.cn/3/20190909/637036382296352486894.jpg"/></a> <a class="txt" class="" href="/picture/detail/754.html" target="_blank">2019上æ“v化工装备展隆重ä‹D办(三)</a> <b></b> </li> <li> <a href="/picture/detail/753.html" target="_blank"><img src="http://img71.ybzhan.cn/3/20190909/637036376906726294871.jpg"/></a> <a class="txt" class="" href="/picture/detail/753.html" target="_blank">2019上æ“v化工装备展隆重ä‹D办(二)</a> <b></b> </li> <li> <a href="/picture/detail/752.html" target="_blank"><img src="http://img68.ybzhan.cn/3/20190909/637036371320847070577.jpg"/></a> <a class="txt" class="" href="/picture/detail/752.html" target="_blank">2019上æ“v化工装备展隆重ä‹D办(一åQ?/a> <b></b> </li> <li> <a href="/picture/detail/738.html" target="_blank"><img src="http://img68.ybzhan.cn/3/20190619/636965495456386946551.jpg"/></a> <a class="txt" class="" href="/picture/detail/738.html" target="_blank">WieTec 2019世环会在上æ“v隆重丑֊ž</a> <b></b> </li> <li> <a href="/picture/detail/731.html" target="_blank"><img src="http://img69.ybzhan.cn/3/20190521/636940363240656566567.jpg"/></a> <a class="txt" class="" href="/picture/detail/731.html" target="_blank">2019上æ“v国际计量‹¹‹è¯•å±•å¼€òq?/a> <b></b> </li> </ul> <br class="clear"> </div> <div id="nfoot"> <span><a href="/service/service21.html" target="_blank">关于我们</a>|<a href="/service/service1.html" target="_blank">本站服务</a>|<a href="/service/service3.html" target="_blank">会员服务</a>|<a href="/service/service4.html" target="_blank">òq¿å‘ŠæœåŠ¡</a>|<a href="/service/service17.html" target="_blank">企业建站</a>|<a href="/service/service19.html" target="_blank">特色服务</a>|<a href="http://www.qxoyos.live/Feature/zt/zizhan/" target="_blank">旗下¾|‘ç«™</a>|<a href="/link/" target="_blank">友情链接</a>|<a href="http://www.qxoyos.live/job/" target="_blank">诚聘英才</a>|<a href="/xwt/download" target="_blank">兴旺é€?/a>|<a href="/guest.html" target="_blank">在线投诉</a></span> <p class="web">仪表¾|?- 致力推动仪表行业电子商务化进½E?/p> <p><strong>Copyright 2019 ybzhan.cn All Rights Reserved</strong>法律™åùN—®åQšæµ™æ±Ÿå¤©å†Œå¾‹å¸ˆäº‹åŠ¡æ‰€ 贄¡†™æ˜Žå¾‹å¸?strong></strong> ICP备案åøP¼š<a>‹¹™B2-20100369</a></p> <br class="clear"> <div class="nfoot-bt"> <ul class="qqlist"> <li>服务咨询åQ?strong><b><a target="blank" href="tencent://message/?uin=568547636&Site=仪表¾|?amp;Menu=yes"><img src="/images/exhibition2016/index/qq.jpg"></a></b></strong></li> <li>友情链接åQ?strong><b><a target="blank" href="tencent://message/?uin=1640807871&Site=仪表¾|?amp;Menu=yes"><img src="/images/exhibition2016/index/qq.jpg"></a></b></strong></li> <li>¾|‘站客服åQ?strong><b><a target="blank" href="tencent://message/?uin=873582202&Site=仪表¾|?amp;Menu=yes"><img src="/images/exhibition2016/index/qq.jpg"></a></b></strong></li> <li>展会合作åQ?strong><b><a target="blank" href="tencent://message/?uin=531350588&Site=仪表¾|?amp;Menu=yes"><img src="/images/exhibition2016/index/qq.jpg"></a></b></strong></li> <li>新闻合作åQ?strong><b><a target="blank" href="tencent://message/?uin=531350588&Site=仪表¾|?amp;Menu=yes"><img src="/images/exhibition2016/index/qq.jpg"></a></b></strong></li> <li>采购咨询åQ?strong><b><a target="blank" href="tencent://message/?uin=2223483835&Site=仪表¾|?amp;Menu=yes"><img src="/images/exhibition2016/index/qq.jpg"></a></b></strong></li> </ul> <ul class="phonelist"> <li>客服热线åQ?571-87759942</li> <li>加盟热线åQ?571-87756399</li> <li>采购热线åQ?571-87759942</li> </ul> </div> <br class="clear"> </div><div class="backHome" id="goTop"> <div class="weixin goTopBtn" href=""></div> <div class="weixinBot" style="display:none;"> <img src="/images/exhi2015/weixin.png" /></div> <script type="text/javascript"> jQuery(document).ready(function () { jQuery(".weixin").hover(function () { jQuery(".weixinBot").fadeIn(); }, function() { jQuery(".weixinBot").fadeOut(); }); }); </script> <a class="btn1" href="tencent://message/?uin=531350588&Site=%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%9C%BA%E5%BA%8A%E5%95%86%E5%8A%A1%E7%BD%91&Menu=yes"> <div class="qq"> </div></a> <a class="goTopBtn" title="˜q”回首页" href="/">˜q”回首页</a> <a title="提徏è®? href="/guest.html" class="guest goTopBtn" target="_blank"></a> </div> <div class="toTop"> <a title="回到™å‰™ƒ¨" target="_self" href="javascript:;"></a> </div> <script type="text/javascript"> var goNav = jQuery(".toTop"); var sct =50; function heartBeat() { try{ goNav.css("right", 10 + "px"); ((document.documentElement.scrollTop + document.body.scrollTop) > sct) ? goNav.fadeIn(): goNav.fadeOut(); } catch (e){} } function callback() { try{ goNav.css("right",10 + "px"); ((document.documentElement.scrollTop + document.body.scrollTop) > sct) ? goNav.fadeIn(): goNav.fadeOut(); window.setInterval("heartBeat()", 1); } catch (e){} } jQuery(".toTop").click(function() { jQuery("html, body").animate({ scrollTop: 0 }, 120); }) callback(); </script> <a href="http://www.qxoyos.live/"><span class="STYLE1">ºÓÄÏ481¿ª½±Í¼±í</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>